En av norra Östersjöns största hamnkranar till Blomberg Stevedoring i Vasa

Oy Blomberg Stevedoring Ab, som ingår i affärsgruppen KWH Logistics, har anskaffat en hamnkran med en lyftkapacitet på hela 208 ton till Vasklot hamn i Vasa. Den nybyggda kranen är en av de största hamnkranarna i Finland och samtidigt i norra Östersjön. Kranens värde är 7 miljoner euro.

Med anskaffning av denna kran kommer kapaciteten för de lyftoperationer som utförs i Vasa hamn att fördubblas. Vid tandemlyft med Blombergs andra kran kan laster på upp till nästan 300 ton lyftas.

Tillverkaren av den tunga Liebherr LHM 600 -maskinen är Liebherr-MCCtec Rostock GmbH från Tyskland och den levererades till Vasa lite före jul. Efter leveransen har Blomberg Stevedoring tre tunga Liebherr hamnkranar i Vasa.

Blomberg Stevedoring hanterar olika typer av projektgods i Vasa hamn. Kranen betjänar särskilt den tunga industrin och andra export- och importkunder som behöver krävande hamnhanteringar, såsom importörer av vindkraftskomponenter.

KWH Logistics är en av KWH-koncernens affärsgrupper. KWH Logistics har nio oberoende företag och den är en av Finlands ledande och snabbast växande leverantörer av logistiktjänster. Omsättningen var (2021) 182 miljoner euro och affärsgruppen har över 500 anställda.

Läs mera på KWH Logistics hemsidor (på engelska).