KWH Freeze

KWH Freezes spillvärme till Vandas fjärrvärmenät

Arbets- och näringsministeriet har beviljat stöd för ett projekt där spillvärmen från Oy KWH Freeze Ab:s fryslager skulle kunna användas i Vantaan Energias (Vanda energi) fjärrvärmenät för uppvärmning av bostäder och affärslokaler.