KWH-koncernens historia

KWH-koncernens rötter går tillbaka ända till 1920- och 1930-talet. Den nuvarande KWH-koncernen bildades 1980-talet när Keppo hade köpt hela aktiestocken i Wiik & Höglund av familjerna Wiik och Höglund. Emil Höglund hade varit med om att grunda båda företagen, och företagsledningen kände stor samhörighet trots att det var frågan om olika branscher.

historia_Elis_Wickstrom_Jukka_Tidstrom_Emil_Hoglund_Ahti_Karjalainen

Wiik & Höglund och Keppo grundas

En natt i augusti 1929 satt Emil Höglund och Edvin Wiik i Finnströms gästgiveri i Maxmo och funderade på framtiden. Båda verkade inom trävarubranschen, men hade blivit utan jobb. Det nattliga samtalet ledde till att de grundade trävarufirman Wiik & Höglund den 28 augusti 1929. Nästan tio år senare, år 1937 tog hönsfarmaren Karl Johan Stuns från Vörå kontakt med Emil Höglund och frågade om denna var intresserad av att starta en minkfarm. Diskussionerna resulterade i att 17 minkar kom från Sverige till Holmåkers minkgård i Vörå i september. Härmed lades grunden till företaget Keppo.

historia_PSA-limning_Kiitola

Verksamheten expanderas

Wiik & Höglund började tillverka golvplattor i plast i början av 1950-talet och utvidgade snabbt sitt produktutbud med plastfolier. Ett avgörande steg togs 1955 när de första polyetenrören levererades till kunderna. På 1960-talet fann W&H sin egen linje inom plastbranschen, när företaget var först i världen med att tillverka allt större plaströr. På 1960-talet investerade Keppo mycket kapital i minkfarmningen, och en av Emil Höglunds drömmar gick i uppfyllelse 1964 när Keppos minkfarm var störst i världen. Samtidigt började bolaget köpa upp företag också i andra branscher, bland annat slipmaterialfabriken Mirka. På 1970-talet kom ungefär hälften av Keppos omsättning från industrin.

historia_pipe

KWH-koncernen föds

W&H övergick i Keppos ägo 1984 och KWH-koncernen föddes. Samtidigt förändrades Keppo-koncernens struktur totalt. När pälsfarmningen tidigare hade varit den viktigaste branschen, kom nu över hälften av omsättningen från plastprodukter. Koncernen omfattade nio affärsgrupper, men redan 1989–1992 genomfördes en radikal strukturförändring och bland annat pälsfarmningen upphörde.

historia_Logistics_uusi_konsernirakenne

Ny koncernstruktur

Resurserna användes till att utveckla kärnverksamheten, det vill säga KWH Pipe, KWH Plast och dåvarande KWH Mirka. De övriga delarna samlades under KWH Invest. KWH Mirka genomgick den största förändringen. En målmedveten satsning på produktutvecklingen säkerställde att företaget idag har produkter som kan mäta sig med de främsta på världsmarknaden. År 2001 bildades den nya affärsgruppen KWH Logistics, dit Backman-Trummer och KWH Freeze anslöts. År 2003 förvärvade KWH-koncernen hela Prevex (som idag utgör en del av KWH Invest) och genom detta satsade man på utveckligen av världens mest funktionella och utrymmesbesparande vattenlås. År 2012 såldes KWH Plasts verksamhet för tillverkning av plastfolier. Nästa år fusionerades KWH Pipe och Uponor Abp:s infrastrukturverksamhet för tillverkning av plaströrsystem och samföretaget Uponor Infra grundades. KWH-koncernen äger 44,7 % av företagets aktier.

historia_Italia

Starkare internationalisering

KWH-koncernens dotterbolag har vuxit stadigt. Deras produkter har exporterats utomlands redan i decennier och Mirka har grundat dotterbolag runt om i världen. Under 2010-talet har KWH-koncernen stärkt sin internationella närvaro också på andra områden. År 2016 köpte Prevex det polska familjeföretaget Winkiel som tillverkar vattenlås för kök och designprodukter för badrum. Bolagets namn ändrades till Prevex Polen år 2018. Mirka i sin tur förvärvade år 2017 det italienska företaget CAFRO som producerar diamant- och bornitridverktyg. Nästa år grundade Mirka ett logistikcenter i Belgien som stöd till de europeiska försäljningsbolagen. KWH Logistics har öppnat ett representationskontor i Moskva.

Keppo gård

Keppo gård i Jeppo, Nykarleby har alltid varit viktig för KWH-koncernen. Den är en av de få herrgårdarna som ännu finns kvar i Österbotten. Småskalig industriverksamhet har varit typisk för gården genom hela sin historia.

Läs KEPPO GÅRDS HISTORIA

KWH-koncernens historik

En kort historik har skrivits om KWH-koncernen. Den innehåller hela historien från koncernens födelse till 1990-talet.

Läs HELA HISTORIKEN

För att hedra KWH-koncernens 90-årsjubileum skrevs år 2019 en jubileumsbok med fokus på koncernens senaste 30 år.

Läs boken ”KWH 90 ÅR – DEN STÄNDIGA FÖRÄNDRINGEN