KWH-koncernen Ab – Ett familjeägt utvecklingsbolag

Verksamhetsprinciper

Ett industriellt utvecklingsbolag
 • Vi är ett kunskapsföretag som fokuserar på kompetens, professionalism och kvalitet.
 • Vi är en långsiktig och engagerad ägare som söker tillväxt i våra verksamheter genom vår finansiella styrka och vårt industriella kunnande.
Förnyelse genom innovation
 • Våra dotterbolag bedriver internationellt konkurrenskraftig, kunskapsintensiv och serviceinriktad nischaffärsverksamhet. Det uppnår vi genom digitalisering och såväl teknisk som kommersiell innovation.
 • Verksamheterna byggs upp kring unika produkter och processer, eller en unik branschposition. Det här ger oss bestående konkurrensfördelar.

Värdegrund

Kunden först
 • Vårt mål är att skapa värde för kunderna och bidra till lösningar
Innovativa lösningar
 • Våra dotterbolag är kunskapsledare i sina branscher
 • Vi har ambitionen att bli branschledande i våra kärnprocesser
 • Vi söker och utvecklar kontinuerligt nya affärsmöjligheter
Engagerade medarbetare
 • Vi fokuserar på trivsel, motivation och kreativitet
 • Vi ger alla möjlighet att förverkliga sin potential
Hållbar verksamhet
 • Vi bedriver våra verksamheter på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt
Effektiv riskhantering
 • Grunden för vår förnyelse är finansiell styrka och väl avvägda risker