Chef för Framväxande Teknologier och Cybersäkerhet till KWH-koncernen

Niclas Öster har fr.o.m. 1.10.2023 utnämnts till Chef för Framväxande Teknologier och Cybersäkerhet (Head of Emerging Technologies and Cybersecurity) på KWH-koncernen.

Niclas Öster.I sin nya roll kommer han att i samarbete med dotterbolagen utvärdera och implementera framväxande teknologier för att optimera affärsprocesser. Han kommer även att arbeta med nätverks- och systemsäkerheten för att skydda data och IT-tillgångar och säkerställa snabb respons på säkerhetsincidenter. Niclas har tidigare jobbat som CIO på Prevex och kommer även i fortsättningen att stödja bolagets IT arbete. Han rapporterar till ekonomidirektör Carl-Magnus Tidström.