Mirka satsar 200M € på nettokolnegativitet i samarbete med finländsk industri

Mirkas mål är att skapa ett ekosystem som sammanför olika branscher för att utveckla lösningar för återtillverknings- och renoveringsindustrin som siktar på nettokolnegativitet. Business Finland har beviljat Mirkas SHAPE-projekt 10 miljoner euro utvecklingsfinansiering, samt 20 miljoner euro till företagen kring projektets ekosystem. Projektet är det första av sitt slag i Finland.

Mirka-Shape-Ecosystem-logoMed hjälp av Mirkas ytbehandlingslösningar samt ekosystemets övriga aktörer kan man i framtiden minska den europeiska industrins koldioxidavtryck med 100 miljoner ton, samt skapa exportmöjligheter för Finlands industri. Mirkas, Business Finlands och den finländska industrins gemensamma satsning för att utveckla nettokolnegativitet kommer tillsammans att vara ungefär 200 miljoner euro under de kommande fem åren.

– Vi vill ta vårt ansvar i uppbyggnaden av cirkulär ekonomi. Tack vare finansieringen som Business Finland beviljat kan vi nu, i samarbete med den finländska industrin och forskningsfältet, dra igång SHAPE-projektet. Projektet ger goda förutsättningar åt hela ekosystemet att utveckla innovativa återtillverkningslösningar, stöda hållbar utveckling, skapa nya arbetsplatser och stärka den finländska industrins konkurrenskraft, säger Mirkas vd Stefan Sjöberg.

– Det kan handla om biprodukten alltså avfallet som idag uppstår i ekosystemet, vilket i framtiden kunde tas till vara som råmaterial. Å andra sidan kan det handla om att förlänga produkters livslängd genom innovativa renoveringslösningar. Mirkas kärnkunskap är vidareutvecklingen av ytbehandlingstekniker. Målet är att skapa lösningar med vilka en begagnad produkt kan återställas till nästan nytt skick, varvid det inte längre finns ett behov att tillverka en ny produkt. Det här kräver ekologisk planering genom hela värdekedjan, säger Mirkas forsknings- och utvecklingsdirektör Mats Sundell.

Mirka kommer att fungera som projektets lok och det omgivande ekosystemet består av tiotals aktörer allt från småindustrin via storföretag till forskningsanstalter och universitet. Projektets lanseringstillfälle kommer att hållas i början av år 2023.

Läs mera på Mirka’s hemsida.