KWH-koncernens årsredovisning består av en årsberättelse och en bokslutsrapport.

Årsberättelsen presenterar KWH-koncernen och innehåller koncernens resultat- och balansräkning. Den finns på finska, svenska och engelska. Bokslutsrapporten innehåller bokslutet med noter, och finns enbart på svenska.

Årsberättelsen kan läsas digitalt nedan, medan bokslutsrapporten och en tryckt version av årsberättelsen kan beställas på adressen info@kwhgroup.com.