Cookies

Webbplatsen använder en cookie (kaka) för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen.

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som innehåller en identifikation av din webbläsare. Cookien sparas i den enhet du använder för tillgång till sajten. Med hjälp av cookien känner vi igen din enhet. Cookiefilen innehåller inga kontaktuppgifter som namn, adress osv. och den möjliggör inte heller laddning av andra filer eller program till din dator.

Uppsamling och användning av cookies

KWH-koncernens webbsida har en ”pll_language” -cookie som lagrar språket på vilket webbsidan används av besökaren. Språkcookien är nödvändig för att webbsidan skulle fungera.

Registerbeskrivning

Kontaktuppgifter

KWH-koncernen Ab
Handelsesplanaden 15, 6 vån.
65100 Vasa
Telefon 020 778 7900
E-post info@kwhgroup.com

Syfte med behandling av personuppgifter, behandlade uppgifter och lagringstidförvaringstid
 • Att spara språkval för webbsidor
  • Den rättsliga grunden utgörs av företagets legitima intresse att betjäna besökare på hemsidan på deras föredragna språk för att underlätta användningen
  • Personuppgifter som behandlas: Det språk på webbplatsen som besökaren väljer, registrerat i en cookie som lagras på besökarens terminal
  • Uppgifterna sparas i ett år
 • Rekrytering
  • Den rättsliga grunden utgörs av företagets legitima intresse att anställa personal
  • Personuppgifter som behandlas: den arbetssökandes namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Informationen erhålls direkt av registrerad part.
  • Uppgifterna förstörs sex månader efter det att arbetsplatsansökan tillsänts
 • Verksamhet på Keppo gård
  • Den rättsliga grunden utgörs av företagets legitima intresse att bedriva näringsverksamhet, ingå avtal med registrerad part, och samtycke
  • Personuppgifter som behandlas: privatkunders, och för företagskunders del, kontaktpersoners namn, adress, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress och kundnummer. För deras del som besöker herrgården behandlas även dietinformation. Informationen erhålls direkt av registrerad part eller av den organisation som registrerad part representerar.
  • Uppgifter om besökare sparas i ett år efter det senaste besöket i syfte att utreda eventuella problem eller avvikelser i samband med besöket. Faktureringsuppgifter sparas i 13 år på grund av bokföringslag och -praxis. Gästernas kostinformation sparas under deras vistelse.
 • Videoövervakning av Keppo gård
  • Den rättsliga grunden utgörs av företagets legitima intresse att omaisuuden turvaamiseksi Kepon kartanossa
  • Personuppgifter som behandlas: videomaterial av personer som besöker området
  • Uppgifterna lagras så länge behovet av kameraövervakning kvarstår
 • Fakturering
  • Den rättsliga grunden i relation till personkunder utgörs av att ingå avtal med registrerad part, och i relation till företagskunder företagets legitima intresse att skicka fakturor och nämna mottagare
  • Personuppgifter som behandlas: kundnummer, språk, faktureringsadress, namn, telefonnummer, e-postadress
  • Uppgifterna förvaras för den tid som bokföringslagen förutsätter
 • PR-verksamhet och kommunikation
  • Den rättsliga grunden utgörs av företagets legitima intresse att informera om företagets verksamhet
  • Personuppgifter som behandlas: namn, adress, organisation och yrkesbenämning. Informationen erhålls ur offentliga källor, personen själv eller hans/hennes arbetsgivare.
  • Uppgifterna uppdateras en gång per år och den onödiga informationen poistetaan.
 • Betalning av fakturor
  • Den rättsliga grunden i relation till fysiska personer utgörs av avtal som ingåtts med registrerad part, och i relation till företagsleverantörer företagets legitima intresse att bedriva näringsverksamhet
  • Personuppgifter som behandlas: namn, adress, leverantörens unika system-ID och bankkontonummer
  • Informationen förvaras för den tid som bokföringslagen förutsätter
Mottagare av personuppgifter

Leverantörer av IT-tjänster, mjukvara och säkerhetstjänster som upprätthåller och använder system som innehåller personuppgifter, har inom ramen för de tjänster de producerar tillgång till registrerade personuppgifter.

De registrerades rättigheter
 • Registrerad part har med hänsyn till de begränsningar som följer av tillämplig lagstiftning om dataskydd och annan lagstiftning, rätt till sina egna personuppgifter i avseende att:
 • få tillgång till personuppgifter
 • korrigera sina uppgifter
 • radera sina uppgifter
 • begränsa behandling av personuppgifter
 • motsätta sig behandling av personuppgifter
 • överföra personuppgifter från ett system till ett annat

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på berättigade intressen har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandlingen av hans eller hennes uppgifter. Rätten att göra invändningar kan utövas genom att kontakta den personuppgiftsansvarige, som efter mottagandet kommer att göra en ny bedömning av behovet av behandlingen.

Såvida behandlingen av registrerad parts personuppgifter baserar sig på samtycke som erhållits av registrerad part, är registrerad part när som helst berättigad att återta sitt samtycke genom att sända ett e-postmeddelande om detta till adressen info@kwhgroup.com.

Om registrerad part anser att behandlingen av hans/hennes personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning, är registrerad part berättigad att överklaga till tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där hans/hennes permanenta bostadsplats eller arbetsplats befinner sig, eller där det påstådda brottet har skett. Denna rättighet begränsar inte andra medel för överklagande, eller andra rättsmedel.

Ethics Lines dataskyddsbeskrivning

Alla kan ta upp frågor om misstänkta fall av oegentligheter eller oetiskt beteende hos KWH-koncernen eller våra dotterbolag. Du kan använda KWH-koncernens konfidentiella rapporteringssystem, Ethics Line. Information om hur KWH-koncernen samlar in och behandlar personuppgifter som erhålls genom Ethics Line finns i KWH-koncernens dataskyddsbeskrivning för rapporteringskanalen Ethics Line.