Cookies

Webbplatsen använder en cookie (kaka) för att ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen.

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som innehåller en identifikation av din webbläsare. Cookien sparas i den enhet du använder för tillgång till sajten. Med hjälp av cookien känner vi igen din enhet. Cookiefilen innehåller inga kontaktuppgifter som namn, adress osv. och den möjliggör inte heller laddning av andra filer eller program till din dator.

Uppsamling och användning av cookies

KWH-koncernens webbsida har en ”pll_language” -cookie som lagrar språket på vilket webbsidan används av besökaren. Språkcookien är nödvändig för att webbsidan skulle fungera.

Registerbeskrivning

Kontaktuppgifter

KWH-koncernen Ab
Handelsesplanaden 15, 6 vån.
65100 Vasa
Telefon 020 778 7900
E-post info@kwhgroup.com

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter
 • Rekrytering
  o Den rättsliga grunden utgörs av företagets legitima intresse att anställa personal.
 • Verksamhet på Keppo herrgård
  o Den rättsliga grunden utgörs av företagets legitima intresse att bedriva näringsverksamhet, ingå avtal med registrerad part, och samtycke.
 • Fakturering
  o Den rättsliga grunden i relation till personkunder utgörs av att ingå avtal med registrerad part, och i relation till företagskunder företagets legitima intresse att bedriva näringsverksamhet.
 • PR-verksamhet och kommunikation
  o Den rättsliga grunden utgörs av företagets legitima intresse att informera om företagets verksamhet.
 • Betalning av fakturor
  o Den rättsliga grunden i relation till fysiska personer utgörs av avtal som ingåtts med registrerad part, och i relation till företagsleverantörer företagets legitima intresse att bedriva näringsverksamhet.
Personuppgifter som behandlas och deras ursprung

Gällande rekrytering behandlas den arbetssökandes namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Informationen erhålls direkt av registrerad part.

Gällande verksamhet på, och fakturering för användning av Keppo herrgård behandlas privatkunders, och för företagskunders del, kontaktpersoners namn, adress, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress och kundnummer. För deras del som besöker herrgården behandlas även dietinformation. Informationen erhålls direkt av registrerad part eller av den organisation som registrerad part representerar.

Gällande PR-verksamhet och kommunikation omfattar de uppgifter som behandlas namn, adress och yrkesbenämning. Informationen erhålls ur offentliga källor.
Gällande betalning av fakturor registreras namn, adress, leverantörens unika system-ID och bankkontonummer.

Mottagare av personuppgifter

Leverantörer av IT-tjänster, mjukvara och säkerhetstjänster som upprätthåller och använder system som innehåller personuppgifter, har inom ramen för de tjänster de producerar tillgång till registrerade personuppgifter.

Personuppgifternas förvaringstid

Personuppgifter förvaras så länge de behövs med tanke på användarsyftet. Rekryteringsinformation förstörs ett år efter det att arbetsplatsansökan tillsänts oss. Information som gäller fakturering och betalning av fakturor förvaras för den tid som bokföringslagen förutsätter. Information som gäller PR-verksamhet och kommunikation förvaras i ett års tid.

De registrerades rättigheter
 • Registrerad part har med hänsyn till de begränsningar som följer av tillämplig lagstiftning om dataskydd och annan lagstiftning, rätt till sina egna personuppgifter i avseende att:
 • få tillgång till personuppgifter
 • korrigera sina uppgifter
 • radera sina uppgifter
 • begränsa behandling av personuppgifter
 • motsätta sig behandling av personuppgifter
 • överföra personuppgifter från ett system till ett annat

Såvida behandlingen av registrerad parts personuppgifter baserar sig på samtycke som erhållits av registrerad part, är registrerad part när som helst berättigad att återta sitt samtycke genom att sända ett e-postmeddelande om detta till adressen info@kwhgroup.com.

Om registrerad part anser att behandlingen av hans/hennes personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning, är registrerad part berättigad att överklaga till tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där hans/hennes permanenta bostadsplats eller arbetsplats befinner sig, eller där det påstådda brottet har skett. Denna rättighet begränsar inte andra medel för överklagande, eller andra rättsmedel.