KWH Freezes spillvärme till Vandas fjärrvärmenät

Arbets- och näringsministeriet har beviljat stöd för ett projekt där spillvärmen från Oy KWH Freeze Ab:s fryslager skulle kunna användas i Vantaan Energias (Vanda energi) fjärrvärmenät för uppvärmning av bostäder och affärslokaler.

Projektet befinner sig för närvarande i förplaneringsstadiet och skulle genomföras av Vantaan Energia. Tanken är att bygga ett system som återvinner kondensationsenergin från kylningen av fryslagret. Kondensvärmen skulle värmas upp för att matcha fjärrvärmenätet med hjälp av värmepumpar som drivs av förnybar el. Tidigare har utmaningen varit just att kondensvärmen inte direkt är tillräckligt varm för fjärrvärmenätet.

Värmen som återvinns från KWH Freeze kan användas i Vandas fjärrvärmenät redan nästa år. Den årliga mängden energi som kan återvinnas förväntas uppgå till 42 gigawattimmar, vilket motsvarar den årliga förbrukningen för cirka 2 300 egnahemshus.

KWH Freeze är Finlands största aktör inom lagring av frysta livsmedel och har sitt säte i Vanda. Kunder är grossister, aktörer inom livsmedelsindustrin och importörer av frysta livsmedel. KWH Freeze både lagrar och hanterar frysta livsmedel och hyr ut utrymme till kunder som själva hanterar sina varor.

Läs mera från Vantaan Energias hemsida (på finska).