Styrelse

KWH-koncernens styrelse har för närvarande åtta medlemmar och en sekreterare. Många av styrelsemedlemmarna är aktieägare, så ägarna har en stark ställning oberoende av om det finns aktieägare i den operativa ledningen eller inte. Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta KWH-koncernens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för att koncernen leds effektivt och enligt goda affärsprinciper. Styrelsen godkänner KWH-koncernens affärsstrategi, strategiska mål, riskstrategi och förvaltning samt följer upp och övervakar dessa.

Hoglund_B_web

Björn Höglund

Ekonomie magister
Styrelseordförande sedan 2023, medlem sedan 2022
Tidström F_web

Fredric Tidström

Ekonomie magister
Vice ordförande sedan 2023
Hoglund_P_web

Peter Höglund

Filosofie kandidat
Styrelsemedlem sedan 1973, ordförande 1988–1997
Kohtala_web

Sofia Kohtala

Hotell- och restaurangförman
Styrelsemedlem sedan 2014
Skog_web

Caj-Anders Skog

Ekonom
Styrelsemedlem sedan 2016
von_Wendt_web

Janneke Von Wendt

Ekonomie magister
Styrelsemedlem sedan 2016
Höglund_Ch_web

Christian Höglund

Ekonomie magister
Styrelsemedlem sedan 2023
Wikman_web

Stefan Wikman

Juris kandidat, vicehäradshövding
Styrelsemedlem sedan 2019
Heikfok_web

Johan Heikfolk

Juris kandidat
Styrelsesekreterare sedan 2017

 

Koncernledning

KWH-koncernens koncernledning består av affärsgruppchefer, verkställande direktör samt moderbolagets chefer. Koncernledningsmedlemmarna har ansvar för en affärsgrupp eller koncernfunktion, koncernchefen leder koncernutvecklingsarbetet och stöder de övriga i ledningen. Koncernledningen är ett mångsidigt team som verkställer styrelsens beslut samt sätter ramar och riktning för organisationen. Ledningen ansvarar för att mål och strategier fullföljs samt strukturerar och leder koncernens verksamhet för att nå uppsatta mål.

Antus_web

Kjell Antus

Ekonomie magister
Koncernchef & affärsgruppchef, KWH Invest
Heikfok_web

Johan Heikfolk

Juris kandidat
Koncernjurist, KWH-koncernen
Tidstrom_C_web

Carl-Magnus Tidström

Ekonomie magister
Ekonomichef, KWH-koncernen
Sjoberg_web

Stefan Sjöberg

Ekonomie magister
Affärsgruppchef, Mirka
Laxaback_J

Joakim Laxåback

Skogsbruksingenjör, MBA
Affärsgruppchef, KWH Logistics
Lang_P

Peter Lång

Merkonom
Affärsgruppchef, KWH Freeze
Nylund_M

Marko Nylund

DI, MBA
Verkställande direktör, Prevex