Styrelse

KWH-koncernens styrelse har för närvarande åtta medlemmar och en sekreterare. Många av styrelsemedlemmarna är aktieägare, så ägarna har en stark ställning oberoende av om det finns aktieägare i den operativa ledningen eller inte. Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta KWH-koncernens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för att koncernen leds effektivt och enligt goda affärsprinciper. Styrelsen godkänner KWH-koncernens affärsstrategi, strategiska mål, riskstrategi och förvaltning samt följer upp och övervakar dessa.

Björn H_2024

Björn Höglund

Ekonomie magister
Styrelseordförande sedan 2023, medlem sedan 2022
Fredric T_2024

Fredric Tidström

Ekonomie magister
Vice ordförande sedan 2023
Peter H_2024

Peter Höglund

Filosofie kandidat
Styrelsemedlem sedan 1973, ordförande 1988–1997
Sofia K_2024

Sofia Kohtala

Hotell- och restaurangförman
Styrelsemedlem sedan 2014
Caj-Anders S_2024

Caj-Anders Skog

Ekonom
Styrelsemedlem sedan 2016
Janneke vW_2024

Janneke Von Wendt

Ekonomie magister
Styrelsemedlem sedan 2016
Christian H_2024

Christian Höglund

Ekonomie magister
Styrelsemedlem sedan 2023
Stefan W_2024

Stefan Wikman

Juris kandidat, vicehäradshövding
Styrelsemedlem sedan 2019
Johan H_2024

Johan Heikfolk

Juris kandidat
Styrelsesekreterare sedan 2017

 

Koncernledning

KWH-koncernens koncernledning består av affärsgruppchefer, verkställande direktör samt moderbolagets chefer. Koncernledningsmedlemmarna har ansvar för en affärsgrupp eller koncernfunktion, koncernchefen leder koncernutvecklingsarbetet och stöder de övriga i ledningen. Koncernledningen är ett mångsidigt team som verkställer styrelsens beslut samt sätter ramar och riktning för organisationen. Ledningen ansvarar för att mål och strategier fullföljs samt strukturerar och leder koncernens verksamhet för att nå uppsatta mål.

Kjell A_2024

Kjell Antus

Ekonomie magister
Koncernchef & affärsgruppchef, KWH Invest
Johan H_2024

Johan Heikfolk

Juris kandidat
Koncernjurist, KWH-koncernen
Calle T_2024

Carl-Magnus Tidström

Ekonomie magister
Ekonomichef, KWH-koncernen
Stefan S_2024

Stefan Sjöberg

Ekonomie magister
Affärsgruppchef, Mirka
Joakim L_2024

Joakim Laxåback

Skogsbruksingenjör, MBA
Affärsgruppchef, KWH Logistics
Peter L_2024

Peter Lång

Merkonom
Affärsgruppchef, KWH Freeze
Marko N_2024

Marko Nylund

DI, MBA
Verkställande direktör, Prevex