KWH-koncernen

KWH-koncernen Ab är koncernens moderbolag och dess huvudkontor finns i Vasa.

KWH-koncernen är ett betydande österbottniskt familjeföretag som tillverkar och marknadsför slipmaterial och vattenlås samt erbjuder tjänster inom logistikbranschen. Koncernen bildades på 1980-talet genom en fusion av Oy Wiik & Höglund Ab, grundat på 1920-talet, och Oy Keppo Ab, grundat på 1930-talet. KWH-koncernen är ett av de tvåhundra största företagen i Finland.

KWH omfattar fyra självständiga affärsgrupper: Mirka, KWH Logistics, KWH Freeze och KWH Invest. Den största affärsgruppen är Mirka som tillverkar slipprodukter.

KWH Logistics består av Backman-Trummer -koncernen med rötter från 1800-talet. Backman-Trummer är moderbolag i en koncern som består av Oy Blomberg Stevedoring Ab, A. Jalander Oy, Oy M. Rauanheimo Ab, Blomberg Rent Oy, Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, Oy Moonway Ab, Stevena Oy ja Oy Otto Rodén Ab.

KWH Freeze är Finlands största företag inom fryslagring.

Till KWH Invest hör Oy Prevex Ab, som tillverkar vattenlås. KWH Invest administrerar dessutom industrifastigheter och strategiska aktieinnehav.