KWH Freeze

KWH Freezes spillvärme till Vandas fjärrvärmenät

Arbets- och näringsministeriet har beviljat stöd för ett projekt där spillvärmen från Oy KWH Freeze Ab:s fryslager skulle kunna användas i Vantaan Energias (Vanda energi) fjärrvärmenät för uppvärmning av bostäder och affärslokaler.

KWH-koncernen

Juldonation till Rädda Barnen

För andra året i rad gör KWH-koncernen en juldonation till Rädda Barnen (Pelastakaa Lapset ry). Medlen från julinsamlingen går till att stödja barn i hemlandet.

KWH-koncernen

Rekordår i en utmanande verksamhetsomgivning

Trots att verksamhetsomgivningen år 2022 innebar många utmaningar steg omsättningen och resultatet till den högsta i KWH-koncernens historia. Under året gjordes även betydande satsningar på affärsverksamheternas hållbarhetsarbete.