KWH Logistics koncentrerar sin fartygsklareringsverksamhet under ett nytt varumärke

KWH Logistics, en av KWH-koncernens affärsgrupper, koncentrerar sina fartygsklareringstjänster under det nya varumärket Galea Shipping.

KWH Logistics fartygsklareringstjänster sköts i fortsättningen centralt av Oy Galea Shipping Ab, som har verkat inom logistikbranschen i över 140 år. I den nya företagsstrukturen sammanfogas fartygsklareringsteamen från Rauanheimo och Jalander till en ny organisation genom en verksamhetsöverlåtelse. Även Backman-Trummers fartygsklareringspersonal kommer att överföras till Galea Shipping.

I och med omstruktureringen får Galea Shipping ett exceptionellt brett servicenätverk i Finland och dess fartygsklareringstjänster kommer att finnas i alla finska hamnar. Den nya företagsstrukturen kan erbjuda ännu mer skräddarsydda och breda tjänster med samma kända kontaktpersoner och med samma smidiga tillvägagångssätt.

Läs mera på Rauanheimos hemsida.