Vi stöder hjälpinsatser i Ukraina

KWH-koncernen och dess fyra affärsgrupper Mirka, KWH Logistics, KWH Freeze och Prevex donerar totalt 25 000 € som stöd för olika hjälpinsatser i det krigsdrabbade Ukraina. Merparten går till Finlands Röda Kors (FRK). Stöd ges också till Nada Nord rf, som ordnar busstransporter från Polen till Jakobstad för kvinnor och barn på flykt från Ukraina.

Vi valde att huvudsakligen stöda FRK eftersom de är tillförlitliga och har lång erfarenhet av biståndsarbete. FRK stöder Internationella Röda Korsets arbete i Ukraina och närområdena. Donationerna går direkt till hjälpverksamheten. Hittills har Röda Korset bland annat delat ut mat- och hygienförpackningar till civila i Ukraina, förbättrat vattendistributionen, gett utbildning i första hjälpen och evakuerat människor.