Mirka köpte robotikspecialisten Flexmill

Vårt största dotterbolag Mirka har köpt hela aktiestocken i det finländska robotikföretaget Flexmill, baserat i Nurmijärvi utanför Helsingfors. Mirkä är världsledande inom tillverkning av slipmaterial och slipmaskiner.

Flexmill är ett design- och integratörsföretag specialiserat på robotik och ytbehandlingsautomation, med fokus på krävande applikationer för slipning, polering och gradning. Typiska applikationer inkluderar propellrar, turbiner, gjuteriprodukter och svetsade och bearbetade strukturer. Förvärvet är en viktig del av Mirkas strategi att utöka sitt sortiment inom robotik.

– Vi är verkligen entusiastiska över den nya kompetens vi erhåller via förvärvet. Flexmills specialistkunskap inom robotik och automation kopplat med Mirkas expertis inom ytbehandling och globala nätverk skapar många nya möjligheter, säger Mirkas verkställande direktör Stefan Sjöberg.

Automatisering och robotisering av arbetsintensiva och repetitiva arbetsmoment i tillverkning, så som slipning, polering och ytbehandling är en naturlig utveckling.

– Mirka har nyligen lanserat en hel familj av elektriska slipverktyg för robotslipapplikationer och kan nu också erbjuda kompletta lösningar för automatiserad och robotiserad ytbehandling, fortsätter Sjöberg.

Läs mera på Mirkas hemsida.