KWH Logistics konverterar fordon till eldrivna

Vår affärsgrupp KWH Logistics har med öppet sinne engagerat sig i utvecklingsverksamheten där befintlig dieseldriven utrustning konverteras, alltså ändras om till eldriven. Vid konverteringen byts fordonens drivlina ut mot en ny, men i övrigt utnyttjas fordonens och maskinernas ramar, utrustning och teknik där det är tillämpligt.

Työkoneiden akkuja lähikuvassa.Utbytta dieselmotorer och transmissionsdelar kommer inte att vara onödiga, de kan fortfarande användas som reservdelar i befintlig utrustning, vilket förlänger deras livslängd. I första fasen av projektet kommer lastbilar och dragfordon som är verksamma i hamn- och fabriksområden att konverteras.

KWH Logistics har nyligen uppdaterat sitt samhällsansvarsprogram, vars miljömålsättningar uppnås utmärkt med dessa driftsändringar. Med erfarenheter från den inledande pilotfasen, kan användningen av drivlinan även testas och utökas till andra tunga fordon utöver lastbilar.

– Vi är mycket entusiastiska över detta projekt, som är betydelsefullt för hela KWH Logistics. Hållbarhet och miljövärden är mycket centrala i vår egen och våra kunders strategier, säger KWH Logistics gruppchef Joakim Laxåback.

EU:s utsläppsmål kräver att bilarnas koldioxidutsläpp skall minska med 30 % till 2030. I transportbranschen med en hög användningsgrad av tunga fordon, skulle EU:s tidtabell kräva att maskinparken förnyas med en betydligt snabbare investeringstakt än normalt.

Läs mera på KWH Logistics hemsida.