KWH-yhtymä uudistaa konsernirakennettaan

KWH-yhtymä tekee uudelleenjärjestelyjä KWH Logistics -liiketoimintaryhmässä. 1.6.2021 alkaen KWH Freeze ja KWH Logistics ovat kaksi erillistä ja itsenäistä ydinliiketoimintaryhmää.

KWH Freeze on ollut osa KWH Logisticsia vuodesta 2000. Muutoksen jälkeen KWH-yhtymässä on neljä liiketoimintaryhmää. KWH Freeze on Suomen suurin pakkasvarastoinnin tarjoaja ja sillä on varastot Vantaalla ja Inkoossa.

– Molemmat liiketoimintaryhmät ovat viime vuosina kasvaneet nopeasti ja täyttävät yhtymän asettamat ydinliiketoimintaryhmän perusvaatimukset, kertoo konsernijohtaja Kjell Antus muutoksen taustoista.

Peter LångLiiketoimintaryhmä KWH Freezen johtajaksi on nimitetty toimitusjohtaja, merkonomi Peter Lång. Hänestä tulee samalla KWH-yhtymän johtoryhmän jäsen. Långilla on päävastuu uuden liiketoimintaryhmän toiminnasta ja kannattavuudesta. Hän on työskennellyt KWH Freezellä vuodesta 1987, ja toimitusjohtajana vuodesta 1996 alkaen jo 25 vuotta.

– Tuntuu hyvältä, että vuosien työ ja menestyksemme on kantanut hedelmää. Tämä antaa intoa kehittää toimintaamme yhä edelleen, Peter Lång iloitsee.

Eija Savela.KTM Eija Savela on nimitetty KWH Freezen talousjohtajaksi. Uudessa roolissaan hänellä on kokonaisvastuu taloudesta, raportoinnista, budjetoinnista, rahoituksesta sekä kannattavuuden seurannasta. Hän raportoi liiketoimintaryhmän johtajalle Peter Långille. Savela vastaa myös tulevaisuudessa KWH-yhtymän sisäisestä tarkastuksesta. Hän on tähän asti toiminut KWH-yhtymän Group Controllerina.

Samassa yhteydessä KTM Jan-Erik Hydén on nimitetty KWH-yhtymän Group Controlleriksi. Controllerina hän vastaa Jan_erik Hydén.mm. sisäisestä ja ulkoisesta raportoinnista sekä konsernitason verotuksesta. Hän on aiemmin toiminut KWH-yhtymässä Financial Specialistina sekä sitä ennen Group Controllerina.