KWH-yhtymä investoi kestävään kehitykseen

Vuoden 2023 ensimmäinen puolisko oli haastava, mutta vahvan viimeisen vuosineljänneksen ansiosta KWH-yhtymä saavutti lopulta hyvän taloudellisen tuloksen.

– Vuosi oli kuin ajamista ruuhkassa, katse liikennevaloissa ja sitten vuoroin kiihdyttäisi ja jarruttaisi. Huolimatta vaikeasta toimintaympäristöstä, jossa kysyntä supistui, onnistuimme säilyttämään markkina-asemamme, toteaa konsernijohtaja Kjell Antus.

Konsernin liikevaihto väheni niukasti edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 %:lla 610,8 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 67,3 miljoonaa euroa, joka oli hieman edellisvuotta vähemmän. Investoinnit kasvoivat edellisestä vuodesta ollen 85,7 miljoonaa euroa.

Kjell Antus.Uponor Infra Oy:n osuuden myynti

Vuonna 2023 KWH-yhtymä myi yhteisyritys Uponor Infra Oy:n osakekannan Uponor Oyj:lle. KWH-yhtymä aloitti putkivalmistuksen noin 70 vuotta sitten. Toiminta muodosti myöhemmin yhden konsernin päätoimialoista KWH Pipe -liiketoimintaryhmässä. Myynti merkitsi siten loppua yhdelle KWH:n aiemmista ydintoiminnoista.

– Kauppa vapautti resursseja, joita käytämme kokonaan omistamiemme yritysten kasvun nopeuttamiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Lisäksi osan resursseista käytämme investointien hajauttamiseen uusille aloille, joilla on kasvumahdollisuuksia, Antus valaisee.

Yhä vahvempaa sitoutumista kestävään kehitykseen

KWH-yhtymä työskentelee aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. Olemme myös parantaneet seuranta- ja raportointijärjestelmäämme tehostaaksemme prosessia ja varmistaaksemme vastuullisuusraportointimme luotettavuuden.

– Kestävyysajattelun omaksuminen koko konsernissa on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme, jotta voimme luoda yrityksissämme kestävää arvoa pitkällä aikavälillä. Kestävien liiketoimintamallien edistäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen vaikutusten rajoittamiseksi, kuten myös oikeudenmukaisen ja demokraattisen yhteiskunnan varmistamiseksi, Antus perustelee.

Investointeja tulevaisuuteen

– Vuonna 2024 ennakoimme varovaista talouden elpymistä. Nykyisestä markkinaepävarmuudesta huolimatta olemme päättäneet aloittaa useita laajoja investointihankkeita, jotka valmistunevat vuosien 2025 ja 2026 aikana, Antus jatkaa.

Vuoden 2023 vuosikatsaus on luettavissa kotisivullamme.