Hallitus

KWH-yhtymän hallitus muodostuu tällä hetkellä kahdeksasta jäsenestä ja sihteeristä. Monet hallituksenjäsenistä ovat osakkeenomistajia, joten omistajilla on vahva asema riippumatta siitä, onko operatiivisessa johdossa osakkeenomistajia. Hallituksen tehtävä on huolehtia KWH-yhtymän asioista omistajan etujen mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että konsernia johdetaan tehokkaasti ja hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Hallitus hyväksyy KWH-yhtymän liiketoimintastrategian, strategiset tavoitteet, riskistrategian ja hallinnon sekä seuraa ja valvoo niiden toteutumista.

Hoglund_B_web

Björn Höglund

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023, jäsen vuodesta 2022
Tidström F_web

Fredric Tidström

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2023
Hoglund_P_web

Peter Höglund

Filosofian kandidaatti
Hallituksen jäsen vuodesta 1973, puheenjohtaja 1988–1997
Kohtala_web

Sofia Kohtala

Hotelli- ja ravintolaesimies
Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Skog_web

Caj-Anders Skog

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2016
von_Wendt_web

Janneke Von Wendt

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2016
Höglund_Ch_web

Christian Höglund

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Wikman_web

Stefan Wikman

Oikeustieteiden kandidaatti, varatuomari
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Heikfok_web

Johan Heikfolk

Oikeustieteiden kandidaatti
Hallituksen sihteeri vuodesta 2017

Johtoryhmä

KWH-yhtymän konsernijohto koostuu liiketoimintaryhmien päälliköistä, toimitusjohtajista ja emoyhtiön johdosta. Konsernijohdon jäsenet vastaavat joko liiketoimintayksiköstä tai konsernitoiminnosta, konsernijohtaja johtaa koko konsernin kehitystyötä ja tukee muuta johtoa. Konsernijohto on monipuolinen tiimi, joka toimeenpanee hallituksen päätökset sekä asettaa raamit ja suunnan organisaatiolle. Johto vastaa siitä, että tavoitteet ja strategiat viedään loppuun sekä jäsentää ja johtaa yhtymän toimintaa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Antus_web

Kjell Antus

Kauppatieteiden maisteri
Konsernijohtaja & liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Invest
Heikfok_web

Johan Heikfolk

Oikeustieteiden kandidaatti
Lakimies, KWH-yhtymä
Tidstrom_C_web

Carl-Magnus Tidström

Kauppatieteiden maisteri
Talouspäällikkö, KWH-yhtymä
Sjoberg_web

Stefan Sjöberg

Kauppatieteiden maisteri
Liiketoimintaryhmän päällikkö, Mirka
Laxaback_J

Joakim Laxåback

Metsätalousinsinööri, MBA
Liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Logistics
Lang_P

Peter Lång

Merkonomi
Liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Freeze
Nylund_M

Marko Nylund

DI, MBA
Toimitusjohtaja, Prevex