Hallitus

KWH-yhtymän hallitus muodostuu tällä hetkellä kahdeksasta jäsenestä ja sihteeristä. Monet hallituksenjäsenistä ovat osakkeenomistajia, joten omistajilla on vahva asema riippumatta siitä, onko operatiivisessa johdossa osakkeenomistajia. Hallituksen tehtävä on huolehtia KWH-yhtymän asioista omistajan etujen mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että konsernia johdetaan tehokkaasti ja hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Hallitus hyväksyy KWH-yhtymän liiketoimintastrategian, strategiset tavoitteet, riskistrategian ja hallinnon sekä seuraa ja valvoo niiden toteutumista.

Björn H_2024

Björn Höglund

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023, jäsen vuodesta 2022
Fredric T_2024

Fredric Tidström

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2023
Peter H_2024

Peter Höglund

Filosofian kandidaatti
Hallituksen jäsen vuodesta 1973, puheenjohtaja 1988–1997
Sofia K_2024

Sofia Kohtala

Hotelli- ja ravintolaesimies
Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Caj-Anders S_2024

Caj-Anders Skog

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2016
Janneke vW_2024

Janneke Von Wendt

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2016
Anders H_2020

Anders Höglund

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Stefan W_2024

Stefan Wikman

Oikeustieteiden kandidaatti, varatuomari
Hallituksen jäsen vuodesta 2019
Johan H_2024

Johan Heikfolk

Oikeustieteiden kandidaatti
Hallituksen sihteeri vuodesta 2017

Johtoryhmä

KWH-yhtymän konsernijohto koostuu liiketoimintaryhmien päälliköistä, toimitusjohtajista ja emoyhtiön johdosta. Konsernijohdon jäsenet vastaavat joko liiketoimintayksiköstä tai konsernitoiminnosta, konsernijohtaja johtaa koko konsernin kehitystyötä ja tukee muuta johtoa. Konsernijohto on monipuolinen tiimi, joka toimeenpanee hallituksen päätökset sekä asettaa raamit ja suunnan organisaatiolle. Johto vastaa siitä, että tavoitteet ja strategiat viedään loppuun sekä jäsentää ja johtaa yhtymän toimintaa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Kjell A_2024

Kjell Antus

Kauppatieteiden maisteri
Konsernijohtaja & liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Invest
Johan H_2024

Johan Heikfolk

Oikeustieteiden kandidaatti
Lakimies, KWH-yhtymä
Calle T_2024

Carl-Magnus Tidström

Kauppatieteiden maisteri
Talouspäällikkö, KWH-yhtymä
Stefan S_2024

Stefan Sjöberg

Kauppatieteiden maisteri
Liiketoimintaryhmän päällikkö, Mirka
Joakim L_2024

Joakim Laxåback

Metsätalousinsinööri, MBA
Liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Logistics
Peter L_2024

Peter Lång

Merkonomi
Liiketoimintaryhmän päällikkö, KWH Freeze
Marko N_2024

Marko Nylund

DI, MBA
Toimitusjohtaja, Prevex