Evästeet

Sivusto käyttää evästettä. Sen avulla pyrimme antamaan parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.

Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivusto tallentaa tietokoneeseesi tai muuhun laitteeseesi vieraillessasi sivustolla. Evästeen avulla pystymme tunnistamaan laitteesi, mutta se ei sisällä henkilötietoja eikä sen avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa muita tiedostoja käyttäjän tietokoneelle.

Evästeiden kerääminen ja käyttö

KWH-yhtymän verkosivustolla on ”pll_language” eväste, johon tallennetaan vierailijan käyttämä sivuston kieli. Kielieväste on välttämätön sivuston toiminnalle.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän tiedot

KWH-yhtymä Oy
Kauppapuistikko 15, 6. kerros
65100 Vaasa
Puhelin 020 778 7900
Sähköposti info@kwhgroup.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
 • Rekrytointi
  o Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu henkilöstön palkkaamiseksi.
 • Kepon kartanon toiminta
  o Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu elinkeinon harjoittamiseksi, sopimus rekisteröidyn kanssa ja suostumus.
 • Laskutus
  o Laillisuusperusteena henkilöasiakkaiden osalta sopimus rekisteröidyn kanssa ja yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden osalta oikeutettu etu yrityksen liiketoiminnan harjoittamiseksi.
 • PR-toiminta ja tiedotus
  o Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu yrityksen toiminnasta tiedottamiseksi.
 • Laskujen maksu
  o Laillisuusperusteena yksityishenkilöiden osalta sopimus rekisteröidyn kanssa ja yritysten yhteyshenkilöiden osalta oikeutettu etu yrityksen liiketoiminnan harjoittamiseksi.
Käsiteltävät henkilötiedot ja mistä henkilötiedot on saatu

Rekrytointiin liittyen käsitellään työnhakijan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus. Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä.

Kepon kartanon toiminnassa ja laskutuksessa käsitellään yksityisasiakkaiden ja yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite ja asiakasnumero. Kartanossa asioivien osalta käsitellään myös ruokavaliotietoja. Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyiltä tai rekisteröidyn edustamalta organisaatiolta.

PR-toimintaan ja tiedotukseen liittyen käsiteltävät tiedot ovat nimi, osoite ja ammattinimike. Tiedot saadaan julkisista lähteistä.

Laskujen maksuun liittyen nimi, osoite, toimittajan yksilöivä järjestelmätunniste ja pankkitilin numero.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja pääsevät käsittelemään alihankkijoina toimivat IT-palvelujen, ohjelmistojen ja turvallisuuspalveluiden toimittajat, jotka ylläpitävät ja operoivat henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä tuottamansa palvelun puitteissa.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista.
Rekrytointiin liittyvät tiedot hävitetään vuosi työhakemuksen lähettämisen jälkeen.
Laskutukseen ja laskujen maksuun liittyviä tietoja säilytetään kirjanpitolain vaatiman ajan.
PR-toimintaan ja tiedotukseen liittyviä tietoja säilytetään vuoden ajan.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön asettamat rajoitukset huomioiden oikeus omien henkilötietojensa osalta

 • saada pääsy henkilötietoihin
 • tietojen oikaisemiseen
 • tietojen poistamiseen
 • käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Mikäli rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on hänellä milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@kwhgroup.com.

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Tämä oikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.