Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä. Niiden avulla pyrimme antamaan parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen ja kehitämme sivustoamme.

Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivusto tallentaa tietokoneeseesi tai muuhun laitteeseesi vieraillessasi sivustolla. Evästeiden avulla pystymme tunnistamaan laitteesi, mutta ne eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa muita tiedostoja käyttäjän tietokoneelle.

Evästeiden estäminen

Voit aina muuttaa evästeasetuksia vasemmassa alareunassa olevasta rattaan kuvasta.

Evästeiden kerääminen ja käyttö

KWH-yhtymä käyttää palveluntarjoajana Google Analyticsiä, joka voi asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa sivustolla. Google Analytics voi hakea tietoa esimerkiksi IP-osoitteestasi, mitä verkkoselainta tai käyttöjärjestelmää käytät, milloin olet vieraillut verkkosivuillamme sekä miten verkkosivuamme käytät. Evästeet ovat voimassa 26 kuukautta. Tietoa Google Analyticsin käyttämistä evästeistä löydät Googlen sivuilta. Kerättyä tietoa käytämme parantaaksemme sivustomme toimivuutta.

Sivustolla on myös ”pll_language” eväste, johon tallennetaan vierailijan käyttämä sivuston kieli. Kielieväste on välttämätön sivuston toiminnalle.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän tiedot

KWH-yhtymä Oy
Kauppapuistikko 15, 6. kerros
65100 Vaasa
Puhelin 020 778 7900
Sähköposti info@kwhgroup.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
 • Kotisivujen käytön analysointi
  o Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu asiakaskokemuksen parantamiseksi, markkinoinnin kohdentamiseksi ja kotisivujen kehittämiseksi.
 • Rekrytointi
  o Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu henkilöstön palkkaamiseksi.
 • Kepon kartanon toiminta
  o Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu elinkeinon harjoittamiseksi, sopimus rekisteröidyn kanssa ja suostumus.
 • Laskutus
  o Laillisuusperusteena henkilöasiakkaiden osalta sopimus rekisteröidyn kanssa ja yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden osalta oikeutettu etu yrityksen liiketoiminnan harjoittamiseksi.
 • PR-toiminta ja tiedotus
  o Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu yrityksen toiminnasta tiedottamiseksi.
 • Laskujen maksu
  o Laillisuusperusteena sopimus rekisteröidyn kanssa
Käsiteltävät henkilötiedot ja mistä henkilötiedot on saatu

Kotisivujen käytön analysointiin liittyen kirjataan ja säilytetään sivuilla vierailevan henkilön käyttämä selain, käytetyn laitteen yksilöivä laitetunnus, sijainti, toimenpiteet sivustolla ja selailuhistoria sekä kielivalinta KWH-yhtymän kotisivujen osalta. Tiedot saadaan keräämällä ne evästetekniikoilla käyttäjän päätelaitteilta.

Rekrytointiin liittyen käsitellään työnhakijan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus. Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä.

Kepon kartanon toiminnassa ja laskutuksessa käsitellään yksityisasiakkaiden ja yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite ja asiakasnumero. Kartanossa asioivien osalta käsitellään myös ruokavaliotietoja. Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyiltä tai rekisteröidyn edustamalta organisaatiolta.

PR-toimintaan ja tiedotukseen liittyen käsiteltävät tiedot ovat nimi, osoite ja ammattinimike. Tiedot saadaan julkisista lähteistä.

Laskujen maksuun liittyen nimi, osoite, toimittajan yksilöivä järjestelmätunniste ja pankkitilin numero.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja pääsevät käsittelemään alihankkijoina toimivat IT-palvelujen, ohjelmistojen ja turvallisuuspalveluiden toimittajat, jotka ylläpitävät ja operoivat henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä tuottamansa palvelun puitteissa.

Kotisivujen käyttäjätietoa käsitellään Googlen toimesta. Google säilyttää tietoja eri puolilla maailmaa sijaitsevilla palvelimillaan, mm. Yhdysvalloissa. Se noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä tiedonsiirrossa vakiosopimuslausekkeita, joilla voidaan varmistaa GDPR:n vaatimusten toteutuminen. Muutoin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista.
Rekrytointiin liittyvät tiedot hävitetään vuosi työhakemuksen lähettämisen jälkeen.
Laskutukseen ja laskujen maksuun liittyviä tietoja säilytetään kirjanpitolain vaatiman ajan.
PR-toimintaan ja tiedotukseen liittyviä tietoja säilytetään vuoden ajan.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön asettamat rajoitukset huomioiden oikeus omien henkilötietojensa osalta

 • saada pääsy henkilötietoihin
 • tietojen oikaisemiseen
 • tietojen poistamiseen
 • käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Mikäli rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on hänellä milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@kwhgroup.com.

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Tämä oikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.