Evästeet

Sivusto käyttää kielievästettä. Sen avulla pyrimme antamaan parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.

Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivusto tallentaa tietokoneeseesi tai muuhun laitteeseesi vieraillessasi sivustolla. Evästeen avulla pystymme tunnistamaan laitteesi, mutta se ei sisällä henkilötietoja eikä sen avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa muita tiedostoja käyttäjän tietokoneelle.

Evästeiden kerääminen ja käyttö

KWH-yhtymän verkosivustolla on ”pll_language” eväste, johon tallennetaan vierailijan käyttämä sivuston kieli. Kielieväste on välttämätön sivuston toiminnalle.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän tiedot

KWH-yhtymä Oy
Kauppapuistikko 15, 6. kerros
65100 Vaasa
Puhelin 020 778 7900
Sähköposti info@kwhgroup.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, käsiteltävät tiedot ja säilytysaika
 • Nettisivujen kielivalinnan tallennus
  • Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu nettisivujen kävijän palvelemiseksi hänen haluamallaan kielellä käytön helpottamiseksi
  • Käsiteltävät tiedot: Kävijän päätelaitteelle tallennettuun evästeeseen kirjattu kävijän valitsema nettisivujen kieli
  • Tiedot säilytetään yhden vuoden ajan
 • Rekrytointi
  • Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu henkilöstön palkkaamiseksi
  • Käsiteltävät tiedot: työnhakijan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus. Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä.
  • Tiedot säilytetään kuuden kuukauden ajan
 • Kepon kartanon toiminta
  • Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu elinkeinon harjoittamiseksi, sopimus rekisteröidyn kanssa ja suostumus
  • Käsiteltävät tiedot: yksityisasiakkaiden ja yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite ja asiakasnumero. Kartanossa asioivien osalta käsitellään myös ruokavaliotietoja. Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyiltä tai rekisteröidyn edustamalta organisaatiolta.
  • Vierailijoiden tiedot säilytetään vuoden ajan viimeisimmän vierailun jälkeen mahdollisten vierailuun liittyvien asioiden tai epäkohtien selvittämistä varten. Laskutustiedot säilytetään 13 vuoden ajan kirjanpitolain ja kirjanpidon käytäntöjen vuoksi. Vieraiden ruokavaliotietoja säilytetään heidän vierailunsa ajan.
 • Kepon kartanon kameravalvonta
  • Laillisuusperusteena oikeutettu etu omaisuuden turvaamiseksi Kepon kartanossa
  • Käsiteltävät tiedot: videokuvaa alueella vierailevista ihmisistä
  • Tiedot säilytetään kameravalvonnan käyttötarpeen ajan
 •  Laskutus
  • Laillisuusperusteena henkilöasiakkaiden osalta sopimus rekisteröidyn kanssa ja yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden osalta oikeutettu etu laskujen lähettämiseksi ja vastaanottajan nimeämiseksi.
  • Käsiteltävät tiedot: asiakasnumero, kieli, laskutusosoite, nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Tiedot säilytetään kirjanpitolain vaatiman ajan
 • PR-toiminta ja tiedotus
  • Laillisuusperusteena yrityksen oikeutettu etu yrityksen toiminnasta tiedottamiseksi
  • Käsiteltävät tiedot: ulkoisten sidosryhmien nimi- ja osoitetietoja sekä organisaatio sekä ammattinimike/titteli. Tiedot saadaan julkisista lähteistä, henkilön työnantajalta tai henkilöltä itseltään.
  • Tiedot tarkistetaan ja päivitetään sekä tarpeettomat tiedot poistetaan vuoden välein
 • Laskujen maksu
  • Laillisuusperusteena yksityishenkilöiden osalta sopimus rekisteröidyn kanssa ja yritysten yhteyshenkilöiden osalta oikeutettu etu yrityksen liiketoiminnan harjoittamiseksi
  • Käsiteltävät tiedot: nimi, osoite, toimittajan yksilöivä järjestelmätunniste ja pankkitilin numero
  • Tiedot säilytetään kirjanpitolain vaatiman ajan
Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja pääsevät käsittelemään alihankkijoina toimivat IT-palvelujen, ohjelmistojen ja turvallisuuspalveluiden toimittajat, jotka ylläpitävät ja operoivat henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä tuottamansa palvelun puitteissa.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön asettamat rajoitukset huomioiden oikeus omien henkilötietojensa osalta

 • saada pääsy henkilötietoihin
 • tietojen oikaisemiseen
 • tietojen poistamiseen
 • käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Kun henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. Vastustamisoikeutta voi käyttää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka yhteydenoton saatuaan arvioi käsittelyn tarpeen uudelleen.

rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on hänellä milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@kwhgroup.com.

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut. Tämä oikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Ethics Line -kanavan tietosuojaseloste

Jokainen voi tuoda esiin huolensa kaikista epäillyistä väärinkäytöksistä tai epäeettisestä käyttäytymisestä KWH-yhtymässä tai tytäryhtiöissämme. Sen voi tehdä käyttämällä KWH-yhtymän luottamuksellista raportointijärjestelmää, Ethics Linea. Tietoa siitä, miten KWH-yhtymä kerää ja käsittelee Ethics Line -palveluun vastaanotettuja henkilötietoja, on saatavilla KWH-yhtymän Ethics Line -kanavan tietosuojaselosteessa.