Eettiset liiketoimintatavat ja
huolenaiheista ilmoittaminen

KWH-yhtymän ja sen liiketoimintaryhmien logot.

KWH-yhtymä koostuu neljästä liiketoimintaryhmästä, joista Mirka on erikoistunut hiomatuotteisiin, KWH Logistics tarjoaa logistiikkapalveluja, KWH Freeze tarjoaa pakkasvarastointipalveluja ja KWH Invest muodostuu strategisista osakeomistuksista sekä vesilukkoja valmistavasta Prevexistä.

Kaikki KWH-yhtymän yritykset ovat täysin sitoutuneita eettisiin liiketoimintatapoihin ja noudattamaan niiden maiden lakeja ja määräyksiä, joissa ne toimivat. KWH-yhtymän keskeiset eettiset arvot ja standardit on esitetty KWH-yhtymän Liiketoimintaperiaatteissa. KWH-yhtymä edellyttää liiketoimintakumppaniensa noudattavan samoja eettisiä arvoja ja standardeja, kuten KWH-yhtymän Liiketoimintakumppanien toimintaperiaatteissa esitetään.

KWH-yhtymä kannustaa avoimeen ja rehelliseen toimintakulttuuriin, jossa jokainen voi tuoda esiin huolensa kaikista epäillyistä väärinkäytöksistä tai epäeettisestä käyttäytymisestä. Voit aina ottaa tällaiset huolenaiheet puheeksi esimerkiksi esimiehesi, esimiehesi johtajan, paikallisen tai liiketoimintaryhmän johtoryhmän jäsenten kanssa tai henkilöstöhallinnon, sisäisen valvonnan, lakiasiainhallinnon tai compliance-toiminnon edustajan kanssa. Jos tämä tuntuu epämukavalta, voit myös käyttää KWH-yhtymän luottamuksellista raportointijärjestelmää, Ethics Linea.

Ethics Line on kolmannen osapuolen ylläpitämä luottamuksellinen viestintäkanava, jonka kautta työntekijät ja ulkoiset sidosryhmät voivat ilmoittaa epäillystä väärinkäytöksestä luottamuksellisesti ja nimettömänä paikallisen lainsäädännön salliessa. Voit lukea lisää Ethics Line -linjasta kohdasta Tietoa Ethics Linesta.

Suosittelemme, että teet ilmoituksesi Ethics Line -palvelussa sen sijaan, että käyttäisit paikallisia ilmoituskanavia, sillä Ethics Line -palvelussa tehdyt ilmoitukset käsittelee KWH-yhtymän compliance-tiimi, jolla on osaamista ja kokemusta tutkimusten ammattimaisesta ja puolueettomasta suorittamisesta sekä yhteydet sisäisiin asiantuntijoihin ja ulkoisiin palveluntarjoajiin tuen ja neuvojen saamiseksi.

EU:ssa toimivat KWH-yhtiöt, joiden palveluksessa on yli 50 työntekijää, ovat myös perustaneet paikallisia sisäisiä ilmoituskanavia, joiden kautta voidaan ilmoittaa lainsäädännön rikkomisesta aloilla, jotka kuuluvat EU:n ilmiantajadirektiivin (EU Whistleblower Directive) ja siihen liittyvien kansallisten lakien soveltamisalaan. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelu, kansanterveys, tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus, yksityisyys ja henkilötiedot, julkiset hankinnat, rahoituspalvelut, liikenneturvallisuus, elintarviketurvallisuus/eläinten terveys, ydinturvallisuus tai kuluttajansuoja. Paikallisesti nimetyt henkilöt paikallisen yrityksen johdosta käsittelevät paikallisiin sisäisiin ilmoituskanaviin tehtävät ilmoitukset.

KWH-yhtymä on sitoutunut suojelemaan kaikkien sellaisten henkilöiden oikeuksia ja yksityisyyttä, jotka esittävät huolensa vilpittömässä mielessä, eikä hyväksy minkäänlaisia kostotoimia.

Tietoa siitä, miten KWH-yhtymä kerää ja käsittelee Ethics Line -palveluun vastaanotettuja henkilötietoja, on saatavilla KWH-yhtymän Ethics Line -kanavan tietosuojaselosteessa.