Prevex uudisti tuotemerkkinsä

Prevex on viime vuonna ahertanut suuren tuotemerkkiuudistuksen parissa. Tavoitteena on ollut luoda nykyaikainen tuotemerkki, joka heijastaa yrityksen ammattimaisuutta. Johtotähtenä oli halu jatkaa kasvua ja tarve löytää uusia markkinoita Euroopasta.

Uusien asiakasryhmien tunnistamista

– Prevex on perinteisesti toiminut kuin tyypillinen teollisuustoimittaja. Toiminta on kuitenkin erityisesti viime vuosina suuntautunut yhä monipuolisemmille markkinoille. Koska kohderyhmämme on ajan saatossa muuttunut ja perinteisissä kohderyhmissä on tunnistettu eroavaisuuksia, oli tarve tuntea asiakasryhmät syvällisemmin ja selkeämmin, sanoo toimitusjohtaja Marko Nylund.

Viime vuonna käytettiin aluksi runsaasti aikaa perusteelliseen pohjatyöhön. Se keskittyi asiakasryhmien laadulliseen analyysiin kiinnostavien ryhmien tunnistamiseksi ja niiden toiminnan ymmärtämiseksi.

Uusi visuaalinen ilme

Prevexin logo All about water traps -tekstillä.Näkyvämpi osa tuotemerkkityötä on ollut yrityksen logon ja värien uudistus.

– Periaatteessa koko visuaalinen profiilimme on päivitetty. Olemme pitäneet lähtökohtana asiakasryhmiämme, mutta tunnistaneet myös tekijöitä, jotka mielestämme ovat toimialallamme meille tärkeitä yrityksenä nyt ja tulevaisuudessa, kertoo markkinointijohtaja Camilla Wikman.

Keskittyminen B2B-markkinoille sekä pohdinnat ammattimaisuudesta ja alan korkeasta teknisestä osaamisesta yhdessä pohjoismaisen perinteen kanssa loivat rungon tuotemerkkiuudistukselle. Myös kestävä kehitys näkyy uudessa tuotemerkissä aiempaa vahvemmin.

– Seuraava iso urakka on tuotepakkaustemme uusiminen uuden brandin mukaisiksi, Wikman jatkaa.