KWH-yhtymällä on aktiivista omistajuutta koskeva vastuullisuusstrategia ja siihen liittyvä vastuullisuuskäsikirja. Strategiassa kuvataan kestävän kehityksen tavoitteemme sekä annetaan puitteet ja yhteinen suunta konsernin pitkän aikavälin kestävyystyölle. Käsikirja antaa liiketoimintaryhmille käytännön ohjeita siitä, miten strategiaa ja ehdotettuja toimenpiteitä tulee toteuttaa. Lisäksi se antaa tietoa nykyisistä ja tulevista säädöksistä, laeista ja standardeista.

Selkeä ja pitkäjänteinen omistaja

KWH-yhtymän liiketoimintastrategiana on olla selkeä ja pitkäjänteinen omistaja, joka luo lisäarvoa liiketoimintaryhmissään ja luo menestyksekkäitä rakenteita. Kestävään kehitykseen liittyvän työn nivominen osaksi konsernia on edellytys tytäryhtiöiden pitkän aikavälin arvonnousulle. Ilmastovaikutusten vähentäminen, selviäminen ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä oikeudenmukainen ja demokraattinen yhteiskunta edellyttävät liiketoiminnan kestävää kehittymistä. Liiketoimintaryhmissä kestävä kehitys voi myös luoda kilpailuetua ja lopulta parempaa kannattavuutta. KWH:n liiketoimintamallin kulmakiviä ovat syvä sitoutuminen liiketoimintaryhmiin, ja läsnäolo niissä voidaksemme kehittää ja rakentaa tulevaisuuden yrityksiä.

Kestävän kehityksen johtaminen

KWH-yhtymän filosofia pitkäjänteisestä ja kestävästä arvon luomisesta perustuu omistajiin ja työntekijöihin sekä heidän yhteisiin arvoihinsa. Emoyhtiön toimitusjohtajalla on ylin vastuu KWH-yhtymän kestävän kehityksen työstä ja hän johtaa konsernin kehitystyötä. Liiketoimintaryhmien toimitusjohtajilla puolestaan on ylin vastuu kestävän kehityksen edistämisestä omissa liiketoimintaryhmissään ja liiketoimintayksiköissään.

KWH-yhtymän toimintaperiaatteet vastuullisena yrityksenä määritellään sisäisessä toimintapolitiikassa, joka sisältää useita konsernin hallituksen hyväksymiä konsernikohtaisia toimintaperiaatteita. Työntekijöille ja liiketoimintakumppaneille laaditut liiketoimintaperiaatteet asettavat suuntaviivat sille, miten KWH-yhtymän tulee toimia vastuullisena yrityksenä. Konserninlaajuisten toimintaperiaatteiden lisäksi liiketoimintaryhmillä on myös liiketoimintakohtaisia toimintaperiaatteita niiden omien tarpeiden mukaan.

Vastuullisuusraportti 2022

Evästeet ja rekisteriseloste

Arvostamme yksityisyyttäsi. KWH-yhtymän verkkosivuilla kerrotaan evästekäytännöstämme sekä esitetään rekisteriselosteemme.