KWH-koncernen förnyar sin koncernstruktur

KWH-koncernen gör en omstrukturering inom affärsgruppen KWH Logistics. Fr.o.m. 1.6.2021 kommer KWH Freeze och KWH Logistics att bli två separata och självständiga kärnaffärsgrupper.

KWH Freeze har varit en del av KWH Logistics sedan år 2000. Efter förändringen har KWH-koncernen 4 affärsgrupper. KWH Freeze är Finlands största operatör inom fryslagring och har lager i Vanda och Ingå.

– Båda affärsgrupperna har vuxit snabbt under de senaste 5 åren och uppfyller koncernens grundkrav för att kärnaffärsgruppsstatus, berättar koncernchef Kjell Antus om förändringens bakgrund.

Peter LångTill affärsgruppschef för KWH Freeze har utsetts VD, merkonom Peter Lång. Han blir samtidigt medlem i KWH-koncernens ledningsgrupp. Lång har huvudansvar för den nya affärsgruppens verksamhet och lönsamhet. Han har arbetat på KWH Freeze sedan 1987, och som verkställande direktör sedan 1996, redan 25 år.

– Det känns bra att vårt långa arbete och framgång har burit frukt. Detta ger oss iver att vidareutveckla vår verksamhet, fröjdar sig Peter Lång.

Eija Savela.EM Eija Savela har utnämnts till CFO för KWH Freeze. I sin nya roll kommer hon att ha det övergripande ansvaret för ekonomi, rapportering, budgetering, finansiering samt lönsamhetsuppföljning. Hon rapporterar till CEO Peter Lång. Savela kommer även i fortsättningen att ansvara för den interna controllen inom KWH-koncernen. Hon har senaste arbetat som KWH-koncernens Group Controller.

Samtidigt har EM Jan-Erik Hydén utnämnts till Group Controller för KWH-koncernen. Som Controller ansvarar han bl.a. för intern och extern rapportering samt beskattningen på koncernnivå. Han har tidigare arbetat på KWH-Jan_erik Hydén.koncernen som Financial Specialist och före det som Group Controller.