Jan-Erik Hydén utnämnts till Financial Specialist

Ekonomie Magister Jan-Erik Hydén har utnämnts till Financial Specialist fr.o.m. 1.1.2018.

Till Hydéns ansvarsområde hör att bistå affärsgruppernas organisationer med kompetens vid företagstransaktioner: värderings- och struktureringsfrågor samt genomförande av Due Diligence -processen. Han ansvarar för koncernens beskattningsplanering och följer aktivt med förändringar inom både finländskt och internationellt beskattningssystem. Hydén är medlem av teamet som utvecklar KWH-koncernens rapporteringssystem. Han har tidigare arbetat i KWH-koncernen t.ex. som Group Controller.