Framgångsföretag 2017-certifikatet till KWH-koncernen

KWH-koncernen har erhållit Kauppalehtis Framgångsföretag-certifikat. Koncernen fick 82/100 poäng i Balance Consultings analys och därmed klassificeringen A (utmärkt).

Utifrån jämförelserna av nyckeltalen har koncernen placerat sig hos de bästa både bland samtliga finska företag och inom sin egen bransch. Analysen baserar sig på 2016 års bokslutsinformation.

Balance Consultings företagsklassificering mäter företagets ekonomiska prestation i jämförelse med andra företag. Företaget analyseras utifrån sex ekonomiska delområden; tillväxt, lönsamhet, resultat, likviditet, soliditet och förmåga att bära risk. KWH-koncernen lyckades i synnerhet bra i delområdet soliditet. Ekonomisk framgång beror på många olika aspekter, såsom kunnig företagsledning, dedikerad personal, effektiva processer samt en förståelse för kunden. Ett företag som erhållit certifikatet Framgångsföretag karaktäriseras av en etablerad verksamhet, en stabil tillväxtutveckling, en stark finansieringsstruktur, ett gott resultat och en god lönsamhet samt en likviditet som tryggar kontinuerlig verksamhet.