KWH:s årsberättelse 2019

Familjeägt utvecklingsbolag

Koncernchef Kjell Antus:

En god grund för framtida tillväxt

Inför år 2019 hade vi ställt utmanande tillväxtmål. Med tanke på världsekonomins utveckling under året kan vi vara nöjda med att ha nått en tillväxt på 2 %.

Årets investeringar uppgår till rekordhöga 135 miljoner euro (varav 34 miljoner euro orsakas av IFRS16). 2019 blev ett år när vi tog tillvara många nya affärsmöjligheter och byggde en grund för en god tillväxt inför de kommande åren.

Omsättning

Personal

Nyckeltal

512

Omsättning MEUR

135

Investeringar MEUR

2 363

Personal

45

Rörelseresultat MEUR

10,1 %

Avkastning på bundet kapital

78%

Soliditet

Mirka

Satsningar på slipmaskiner och ny digital plattform

Bygget av plattformen är ett jätteprojekt som kommer att ta Mirka långt in i framtiden. Plattformen fungerar som ett stöd  för hela kundresan.

KWH Logistics

Rekordstora investeringar

De nya investeringarna befäster KWH Logistics position som den finska hamnoperatör som har överlägset störst geografisk täckning.

Prevex

Satsningar på hållbar energi och effektivare styrning

Företaget tog ett jättekliv framåt genom att fabriken i Nykarleby  övergick till att använda 100 procent förnybar energi.

Ladda ner årsberättelsen