KWH-yhtymän henkilöstöä seisomassa.

Nyckeltal 2019

KWH 20192018201720162015
UR RESULTATRÄKNINGEN, MILJ. €
Omsättning
Finland200,8199,0174,5141,8126,9
Export från Finland228,1219,9212,4189,1173,9
Utlandsverksamhet88,688,082,768,467,6
TOTALT, MILJ. € 512,1501,9465,0394,7364,4
Löner och bikostnader141,1129,4113,898,797,1
Avskrivningar och nedskrivningar38,028,325,024,022,2
Rörelseresultat45,466,963,048,140,1
Finansnettokostnad1,01,93,51,12,1
Resultat före skatter44,464,959,447,038,1
Skatter enligt resultaträkningen9,111,511,510,78,7
Räkenskapsperiodens vinst35,353,547,936,329,4
UR BALANSRÄKNINGEN, MILJ. €
Långfristiga tillgånga439,1341,0323,0290,8277,4
Omsättningstillgångar59,356,150,246,046,3
Fordringar75,475,472,957,354,1
Kassa och banktillgodohavanden75,7112,895,294,975,5
Eget kapital507,1483,5438,8396,9367,4
Främmande kapital143,3101,8102,592,185,9
Räntebärande nettoskulder-26,0-95,0-76,5-73,5-54,0
Balansomslutning649,4585,3541,3489,0453,3
RELATIONSTAL, %
Förändring i omsättning281880
Export och utlandsverksamhet 6261636566
Andel av koncernomsättning
Mirka5857586164
KWH Logistics3637353331
KWH Invest och övrigt66875
Avkastning på bundet kapital914141210
Avkastning på eget kapital71212108
Soliditet7883818181
Gearing-5-20-17-19 -15
ÖVRIGA UPPGIFTER
Bruttoinvesteringar, milj. € 135,158,452,739,435,4
Nettoinvesteringar, milj. € 133,657,852,437,434,7
Anställda i genomsnitt 2 3632 1951 9261 7291 652
därav utomlands 740726596477412
Omsättning per anställd, 1000 €217229241228221