Nosturi nostaa ruskeaa konttia, taustalla värikäs konttipino.

Nyckeltal 2018

 

 

 

 

 

KWH 20182017201620152014
UR RESULTATRÄKNINGEN
Omsättning
Finland, milj. € 199,0174,5141,8126,9150,2
Export från Finland, milj. € 219,9212,4189,1173,9158,4
Utlandsverksamhet, milj. € 88,082,768,467,659,1
TOTALT, MILJ. € 501,9465,0394,7364,4364,1
Löner och bikostnader, milj. € 129,4113,898,797,193,3
Avskrivningar och nedskrivningar, milj. € 28,325,024,022,221.1
Rörelseresultat, milj. € 66,963,048,140,137,3
Finansnettokostnad, milj. € 1,93,51,12,12,0
Resultat före skatter, milj. € 64,959,447,038,135,2
Skatter enligt resultaträkningen, milj. € 11,511,510,78,77,9
Räkenskapsperiodens vinst, milj. € 53,547,936,329,427,3
UR BALANSRÄKNINGEN
Långfristiga tillgångar, milj. € 341,0323,0290,8277,4264,7
Omsättningstillgångar, milj. € 56,150,246,046,347,4
Fordringar, milj. € 75,472,957,354,166,4
Kassa och banktillgodohavanden, milj. € 112,895,294,975,549,6
Eget kapital, milj. € 483,5438,8396,9367,4343,0
Främmande kapital, milj. € 101,8102,592,185,985,2
Räntebärande nettoskulder, milj. € -95,0-76,5-73,5-54,0-41,2
Balansomslutning, milj. € 585,3541,3489,0453,3428,2
RELATIONSTAL
Förändring i omsättning, % 818808
Export och utlandsverksamhet, % 6163656660
Andel av koncernomsättning
Mirka, % 5758616457
KWH Logistics, % 3735333138
KWH Invest och övrigt, % 68755
Avkastning på bundet kapital, % 1414121010
Avkastning på eget kapital, % 12121088
Soliditet, % 8381818180
Gearing, % -20-17-19-15 -12
ÖVRIGA UPPGIFTER
Bruttoinvesteringar, milj. € 58,452,739,435,431,5
Nettoinvesteringar, milj. € 57,852,437,434,729,3
Anställda i genomsnitt 21951926172916521631
därav utomlands 726596477412398
Omsättning per anställd, 1000 €229241228221223