Easy Clean -vesilukkoa puhdistetaan hanan alla.

KWH Invest: Prevex

Prevex inledde en satsning på att sätta strukturerna i skick och stärka organisationen under året.

Prevex verksamhetsidé är rätt så unik, eftersom företaget valt att nischa in sig på ett smalt segment, nämligen vattenlås. Prevex har under de senaste åren vuxit snabbt – omsättningen mer än fördubblades mellan 2013 och 2017.

Den snabba tillväxten har gjort att det fötts ett behov av att stärka strukturerna. Därför har företaget under året fokuserat på att sätta strukturer och processer i skick. Omsättningen ifjol låg stabilt kvar på samma nivå som året innan men man har nu skapat förutsättningar för en tillväxt i framtiden.

Integrationen av den polska verksamheter fortsätter

Integrationen av den polska tillverkningen av vattenlås är snart i mål och sommaren 2018 bytte det tidigare förvärvade polska företaget officiellt namn till Prevex. Man städade också upp i den polska produktpaletten och satsar på de lönsamma delarna.

Under 2018 byggdes också ett nytt logistikcenter i Polen, som är strategiskt väl placerat nära marknaden i Europa och stärker Prevex långsiktiga tillväxt.

Investeringar och förstärkning av strukturerna

Tack vare ett lyckat rekryteringsarbete har Prevex kunnat stärka strukturerna och breddat kompetensen i ledningsgruppen. Försäljningen och marknadsföringen har fått mer fokus och separerats från varandra. Dessutom inleddes ett stort projekt med att införa ett nytt ERP-system som färdigställs 2019.

Prevex gjorde också stora investeringar i Finland och fort-satte satsningarna på produktionen med robotik och hög automationsgrad.

Nya produkter ger goda utsikter

Under 2018 lanserade Prevex ett nytt vattenlås för köksbruk kallat Smartloc, som har en hel del tekniska finesser jämfört med konkurrenterna. Vattenlåsets flöde har förbättrats, samtidigt som det är utrymmesbesparande och lätt att rengöra. Under 2019 kommer andra produktnyheter att lanseras, som alla följer Prevex filosofi om att vattenlåsen ska vara lättanvända och funktionella.

De nya produkterna, den stärkta organisationen och de gjorda investeringarna gör att Prevex nu är väl förberett för kommande tillväxt. Målet är att uppnå en omsättning på 50 miljoner euro år 2022.

Marko Nylund (vice verkställande direktör, Prevex Finland), Kjell Antus (affärsgruppchef), Camilla Wikman (marknadsföringsdirektör, Prevex Group), Marcin Kowalski (verkställande direktör, Prevex Polen)

Mikael Lillvik (verkställande direktör, Prevex Group), Thomas Nyström (ekonomidirektör, Prevex Group), Peter Engstrand (försäljningsdirektör, Norden), Filip Jankowski (försäljningsdirektör, Kontinentaleuropa)