Mies hioo autoa maski kasvoilla.

Mirka

Satsningar på slipmaskiner och ny digital plattform

Mirka erbjuder ett brett sortiment av banbrytande sliplösningar för ytbehandling och precisionsslipning. Som uppfinnare av den dammfria slipningen kan Mirka erbjuda helhetslösningar där slipmaterialen kompletteras av innovativt designade maskiner och polermedel av hög kvalitet.

Det här är något som inte alla konkurrenter kan erbjuda, och som hjälpt Mirka att nå sin nuvarande position som global teknologiledare. Mirkas andra framgångsfaktorer är en företagskultur som kännetecknas av en vilja och förmåga till ständig utveckling och ett stort globalt försäljningsnätverk.

Tillväxt trots utmanande marknad

Under år 2019 hade världen kommit till slutet av en historiskt lång högkonjunktur, och samtidigt rådde det stor politisk instabilitet med hotande handelskrig. Bilindustrin å sin sida befann sig i ett brytningsskede med stora krav från politiker och allmänhet att komma fram med eldrivna och miljövänliga modeller.
Summan av alla dessa stora makroskeenden gör att marknadsläget är mer utmanande än på länge för Mirka. Osäkerhetsfaktorerna är fler än förut och att förutspå orderingången är mer utmanande. Många kunder och distributörer är avvaktande på grund av osäkerheten i världen.

Trots utmaningarna lyckades Mirka ändå växa under 2019, också om tillväxten var lägre än förut. Mirka har ett visst skydd mot konjunkturer tack vare att företaget har en global verksamhet. Dessutom finns det också en stor variation i de olika kundsegmenten. Mirkas verksamhetsmodell ger alltså en viss stabilitet i en osäker värld.

Slipmaskinernas efterfråga på frammarsch

En orsak till att Mirka trots det utmanande globala läget lyckades växa under fjolåret beror på att företagets slipmaskiner är mycket efterfrågade. Mirka inledde tillverkning av slipmaskiner för bara tio år sen, men maskinerna står redan för en betydande del av hela omsättningen.

Hemligheten bakom framgången är att man med patenterad teknik kan tillverka starka och lätta maskiner vars arbetsergonomi och slipresultat är överlägset bäst. Mirka kan dessutom erbjuda sina maskiner och sina slipprodukter som helhetslösningar åt kunderna, vilket gör det slutliga slipresultatet optimalt. Det här är en klar fördel i förhållande till konkurrenterna som i första hand är maskintillverkare.

Under 2019 lanserades nya batteridrivna maskiner samt Mirkas första robotslipmaskin som döpts till AIROS. Dessutom säljer de tidigare maskinmodellerna fortfarande bra. Maskinerna tillverkas i Finland för att säkerställa kvaliteten och undvika piratkopiering, och genom åren har de vunnit många pris för design och ergonomi.

Ny digital plattform tar Mirka in i framtiden

På Mirka är man övertygad om att digitaliseringen kommer att slå igenom med full kraft också inom den industriella försäljningen och distributionen. Köpbeteendet hos kunderna förändras när digitaliseringen för med sig nya köpkanaler och traditionella mellanled faller bort.

För att förbereda sig för den här utvecklingen har Mirka inlett ett omfattande projekt med att bygga upp en digital plattform. Tanken med plattformen är att den ska fungera som ett stöd och en infrastruktur för hela kundresan.

Plattformen kommer att göra det möjligt att hitta fler potentiella kunder, men också att sälja mer till existerande kunder. Den kommer också att bli ett viktigt verktyg för Mirkas distributörer runtom i världen, samtidigt som den för kunderna kommer att innebära en mera helgjuten upplevelse. Bygget av plattformen är ett jätteprojekt som kommer att ta Mirka långt in i framtiden.

Mirka tar ansvar för miljön och det lokala samhället

Mirkas arbete att ta miljön i beaktande har redan länge varit ambitiöst, och företaget har varit en föregångare i branschen på miljöfrågor. Mirkas största produktionsanläggning, fabriken i Jeppo, är sedan flera år tillbaka helt oberoende av fossila bränslen.

Hållbarhet omfattar ändå mer än att komma ifrån fossil energi. Mirkas verksamhet är hållbar också ur det perspektivet att man håller landsbygden inom sitt verksamhetsområde levande. Mirka har som princip att alltid när det är möjligt upphandla varor och tjänster lokalt i Österbotten eller i Finland. Drygt 20 procent av uppköpen görs lokalt och 40 procent i hemlandet. Att hålla transportsträckorna korta är också fördelaktiga för miljön.

Fokus på hälsofrågor och personalens trivsel

Mirka har tillsammans med sina europeiska branschkollegor tagit initiativ till SEAM (Sustainable European Abrasive Manufactures) programmet, som lanserades i början av 2020. Tanken är att nå ut med budskapet att slipprodukter tillverkade i Europa uppfyller höga krav på både miljö, arbetshälsa och säkerhet, och att de också därför håller hög kvalitet.

För Mirka, som är det företag som i tiderna uppfann den dammfria slipningen, är det här sakerna självklarheter sedan länge. Under de kommande åren kommer hälsofrågor att genomsyra Mirkas kommunikation och marknadsföring i allt högre grad.

Under 2019 tog Mirka i bruk ett nytt kontor i Vasa, som är designat för ett modernt sätt att arbeta i en öppen och trivsam arbetsmiljö. Därtill fortsätter jobbet med arbetssäkerheten i alla Mirkas fabriker.

Stefan Sjöberg (CEO), Olav Hellman (CFO), Theo Sakalis (VP sales, precision industry), Joachim Rännar (Operations Director)

 

Nina Nyman (Marketing Director), Simon Bloxham (VP sales, surface finishing), Jan Torkulla (Production Director), Mats Sundell (R&D Director, Deputy Chief Executive)