Valkoinen vesilukko, jonka yläpuolella kädet.

Prevex

Satsningar på hållbar energi och effektivare styrning

Prevex är ett av få företag i hela världen som är specialiserat på vattenlås. Att man vågat nischa in sig på ett så smalt segment beror på att KWH-koncernen ser alla dotterbolag som en helhet och att den totala riskspridningen i koncernen därför ligger på en godtagbar nivå. Tillsammans med kunderna utvecklar Prevex flexibla vattenlås för kök och badrum som är lätta att montera och rengöra.

Prevex har vuxit snabbt under många år, vilket gjort att alla processer i företaget inte alltid hunnit med i utvecklingen. Under 2018 påbörjades ett grundligt arbete med att sätta processerna i skick och under 2019 togs ett nytt ERP-system i bruk.

Graf om Prevex' omsättning 2015-2019.

Graf om Prevex' personal 2015-2019.

Graf om Prevex' investeringar 2015-2019.

Beslut baserade på fakta

Med det nya ERP-systemet som plattform jobbar Prevex intensivt med att förbättra faktaunderlagen som stöd för beslutsfattandet. Det här betyder att man systematiskt byggt upp en effektivare datainsamling från olika källor för att kunna fatta beslut baserade på reella och tillförlitliga siffror.

Det nya sättet att jobba ger möjligheter till effektivare styrning av produktion och försäljning och har redan resulterat i förbättrad lagerhållning och produktionslogistik. Dessutom ger arbetet möjlighet att integrera produktionsanläggningarna i Polen och Finland.

HR och delaktighet

Prevex har också satt personalfrågorna i starkare fokus – HR-funktionen har förstärkts och det nya kontoret som byggs i Nykarleby kommer att erbjuda en öppen och trivsam arbetsmiljö för de anställda.

Prevex jobbar också på att förändra företagskulturen, och tog under 2019 fram nya företagsvärderingar, där delaktighet och gemensam förståelse betonas. De nya värderingarna är ärlighet, respekt och engagemang. Förmännens roll har förstärkts och stöden till dem ökat, för att kunna delegera beslutsfattandet.

Karta över Prevex verksamhetsställen i Europa.

Hållbara material och förnybar energi

Tillsammans med kunder och leverantörer jobbar Prevex intensivt med hållbarhetsfrågor. Företaget tog ett jättekliv framåt på det området genom att fabriken i Nykarleby i Finland under 2019 övergick till att använda 100 procent förnybar energi. Elen produceras med vattenkraft medan fjärrvärmen produceras med biobränslen.

Dessutom togs ett beslut om att under 2020 installera solceller på taket till fabriken. Lösningar med värmepumpar planeras också, vilket kommer att minska företagets energiförbrukning.

Hållbarheten har fått en ny tyngd också inom produktutvecklingen. För att få ner koldioxidavtrycket har Prevex börjat undersöka möjligheterna att använda alternativa råmaterial i sina vattenlås, som traditionellt tillverkas i plast. Mest fokuseras det på att göra förpackningarna till vattenlåsen miljövänligare.

Prevexin johtoryhmää.
Marko Nylund (Verkställande direktör, Prevex Group), Marcin Kowalski (Verkställande direktör, Prevex Polen), Camilla Wikman (Marknadsföringsdirektör, Prevex Group), Krystian Kryskowiak (Chief Purchase and Logistics Manager, Prevex Polen)
Prevexin johtoryhmää.
Filip Jankowski (Försäljningsdirektör, Kontinentaleuropa), Peter Engstrand (Försäljningsdirektör, Norden), Thomas Nyström (Ekonomidirektör, Prevex Group), Petter Lingonblad (Vice verkställande direktör, Prevex Finland)