Mies hioo Mirkan Novastarilla vaaleaa pintaa.

Mirka

För Mirka har särskilt hemmamarknaden i Europa utvecklats positivt. Företaget lyckades än en gång växa snabbare än branschen i medeltal.

Mirka är världsledare i ytbehandlingstekniker och erbjuder ett brett sortiment av banbrytande sliplösningar för ytbehandling och precisionsslipning. Företagets vision är att nå en marknadsposition där kunder och intressenter ser Mirka som en marknadsledare och det mest ansvarsfulla företaget som driver innovation inom sina kärnaffärsområden. Tack vare det kontinuerliga utvecklingsarbetet och globala försäljningsnätverket kan Mirka betjäna kunderna genom att erbjuda ett brett sortiment av högklassiga slipmaterial och polermedel samt innovativt designade verktyg.

Mirka har redan länge varit en global teknologiledare inom slipmaterialsbranschen, och det här är något som avspeglats i att företaget haft förmågan att växa snabbare än konkurrenterna. Mirkas helhetslösning där slipmaterialen kompletteras av maskiner och polermedel är något som alla konkurrenter inte kan erbjuda, och som hjälpt företaget att nå sin nuvarande position. Av marknaderna var det framförallt hemmamarknaden i Europa som utvecklades bra under fjolåret.

 

Förstärkning av personalen och enheten i Belgien

Antalet anställda i Mirka uppgår nu till cirka 1450 personer, och en tiondel av dem anställdes under året. Aldrig tidigare har företaget anställt så många som 150 personer på ett år. Nyanställningarna gjordes för att stärka organisationen och det globala försäljningsnätverket så att företaget står berett inför nästa steg i tillväxten. Som ett led i att locka kunnig personal öppnade Mirka nya kontor i Vasa och Jakobstad.

En del av rekryteringarna var en följd av att Mirka inlokaliserade sitt distributionslager i Belgien där 64 anställda följde med på köpet. Distributionslagret i Belgien betjänar hela den europeiska marknaden och har blivit allt viktigare för Mirka. Det här är också orsaken till att bolaget beslöt att ta över lagret. Samtidigt utvidgades enheten i Belgien med en ny konverteringsenhet och en serviceenhet för slipverktyg, som tas i bruk under 2019.

Produktlanseringar och prisbelönta maskiner

En av orsakerna till Mirkas framgång har varit satsningen på egna slipmaskiner, som gör att företaget kan erbjuda helhetslösningar åt sina kunder. Maskinerna har tidigare kammat hem flera priser i tävlingen Red Dot Design och ifjol kunde man lägga ännu en maskin till listan då LEROS fick pris för sin banbrytande design. Liksom Mirkas andra maskiner är den utvecklad och tillverkad i Finland. Mirka lanserade också flera nya maskinmodeller under året, och fortsatte att skörda frukterna av tidigare års populära modeller.

Mirka lanserade dessutom två nya produkter på slipmaterialsidan, Iridium och Novastar. Det här skedde genom en helt ny typ av lanseringsprocess för att optimera produkternas livscykler, som blir allt kortare. Mirka har jobbat aktivt med att försnabba processen med att få ut nya produkter på marknaden i större volymer, och lyckats hitta ett fungerande koncept.

Miljöarbetet fortsätter med ny tillverkningsteknik

Mirka har redan länge satsat målmedvetet på att vara det mest hållbara företaget inom sin bransch. För att få ner koldioxidfotspåret har man tidigare byggt ett eget kraftverk vid fabriken i Jeppo, som utnyttjar spill från produktionen och som gör fabriken oberoende av fossila bränslen.

Miljöarbetet har fortsatt genom att man utvecklat nya resurssparande och miljövänliga tillverkningsprocesser, speciellt för härdningen. När processerna tas i bruk kommer behovet av energi att gå ner ytterligare.

Italiensk enhet integrerades

Det italienska företaget Cafro, som förvärvades år 2017, har nu integrerats i Mirkas verksamhet. Förvärvet gör att Mirka har tagit sig in på ett helt nytt område, nämligen precisionsslipning.

Kort sagt handlar det om att finslipa mindre produkter där resultatet måste vara väldigt exakt, såsom till exempel elektronik och motordelar. Behovet av den här typen av slipning kommer att öka och Mirka står nu väl positionerat inom detta marknadssegment. Samtidigt ger det en möjlighet att nå helt nya kundbranscher vid sidan av bil-, trä- och byggnadsbranscherna, som traditionellt har varit Mirkas kärnområde.

Satsningar på personal och säkerhet

Förutom rekordmånga nyrekryteringar gjorde Mirka också andra personalsatsningar under året. Företaget jobbade ifjol framförallt med ledarskaps- och förmansutbildning, och också med förebyggande hälsoarbete för dem som jobbar i flera skiften.

Dessutom har Mirka fortsatt det målmedvetna arbetet för att få ner olycksfallen i arbetet. Fabriken i Jeppo kunde stoltsera med att slå ett tio år gammalt rekord i antal dagar utan olyckor.

Digitaliseringen möjliggör nya tjänster

Hur ser världen ut om fem år eller tio år? Den frågan funderade Mirka lite extra på under fjolåret i strategiarbetet, med allt vad det innebär av scenarier och omvärldsanalyser. Mirkas övertygelse är att digitaliseringen inom den närmaste framtiden kommer att slå igenom med full kraft också inom industriell försäljning och distribution.

Företaget har redan börjat förbereda sig för den här utvecklingen genom att bygga upp ett helt ekosystem av relaterade tjänster kring sina produkter. Appen myMirka kan kopplas till Mirkas maskiner och ger användarna en möjlighet att till exempel planera underhåll och övervaka vibrationsexponering i realtid. Det här är ännu ett sätt att utvidga de helhetslösningar som Mirka är känt för sedan tidigare.

75-åring med ljus framtid framför sig

Mirka har varit i KWH-koncernens ägo sedan 1960-talet, men företaget grundades redan 1943. Det betyder att Mirka fyllde 75 år ifjol, vilket firades i arbetets tecken genom att personalen runtom i världen bjöds på kaffe och tårta.

Idag är Mirka en global föregångare i branschen. Trots att marknadsläget kan betraktas som osäkrare än på länge och den ekonomiska tillväxten i världen håller på att mattas av, så planerar Mirka ändå för fortsatt stark tillväxt under år 2019. Den här utsikten baserar sig på prognoser från Mirkas säljbolag runtom i världen, vilket är ett kvitto på att den egna personalen har en tilltro både till marknaden och till Mirkas koncept.

Joachim Rännar (Operations Director), Mats Sundell (R&D Director, Deputy Chief Executive), Jan Torkulla (Production Director), Olav Hellman (CFO)
Simon Bloxham (Vp sales, surface finishing), Nina Nyman (Marketing director), Theo Sakalis (Vp sales, precision industry), Stefan Sjöberg (CEO)