KWH-yhtymä tukee korkeakouluja

KWH-yhtymä on lahjoittanut Åbo Akademille ja Svenska Handelshögskolan Hankenille molemmille 10 000 euroa niiden varainkeruukampanjaan. Molemmilla on toimipiste Vaasassa. Hankenin lahjoitus on kohdistettu yliopiston toimintaan yleensä ja Åbo Akademin lahjoitus erityisesti tekniikan alalle.

– Olemme tukeneet alueellamme toimivia korkeakouluja, sillä ilman laadukasta koulutusta ja tutkimusta meidän olisi vaikeampi löytää osaavaa henkilökuntaa. Yliopistoyhteistyö on tärkeää tytäryhtiöillemme, konsernijohtaja Kjell Antus perustelee lahjoituksia.

KWH-yhtymä on aiempinakin vuosina tukenut Hankenin ja Åbo Akademin varainhankintakampanjoita. Olemme tehneet lahjoituksia myös Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) ja Yrkehögskolan Novian varainhankintakampanjoihin.

Lahjoitukseen perustuva valtion vastinrahoitusosuus ohjataan aina osaksi yliopiston peruspääomaa, ja siitä yliopisto voi käyttää ainoastaan tuottoa. Sen sijaan itse lahjoitussumma voidaan joko ohjata suoraan yliopiston käyttöön tai rahastoida yliopiston strategian mukaan.

Käynnissä on valtakunnallinen vastinrahaohjelma yliopistojen pääomittamiseksi. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra jakaa yliopistoille niiden valtion vastinrahaan oikeuttavan varainhankinnan perusteella syksyllä 2022 yhteensä 67 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa, että valtio myöntää yliopistoille tietyn summan jokaista yliopistojen 15.6.2020–30.6.2022 välillä saamaa yksityistä lahjoituseuroa kohden.

Yksittäisen yliopiston saama valtion vastinrahoitus voi olla korkeintaan 11 miljoonaa euroa. Parhaimmillaan lahjoitettu euro tuottaa valtion vastinrahaa jopa 2,5 euroa. Valtion vastinrahaan oikeuttavaksi hyväksytään vastikkeettomat rahalahjoitukset, jotka on annettu yliopiston toimintaan yleisesti ilman lahjan käyttötarkoitusta rajoittavia ehtoja.