KWH-koncernen stöder högskolor

KWH-koncernen har donerat 10 000 euro både till Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan (Hanken). Båda högskolor har verksamhetsställen i Vasa. Hankens donation är riktad till universitetsverksamhet i allmänhet och Åbo Akademis donation är riktad till teknikens område.

– Vi har stött högskolor som är verksamma på vårt område, eftersom utan högklassisk utbildning och forskning skulle vi få det svårare att hitta kunnig personal. Samarbete med universiteten är viktigt för våra dotterbolag, motiverar koncernchef Kjell Antus donationerna.

KWH-koncernen har också tidigare år stött Hanken och Åbo Akademis medelinsamlingskampanjer. Vi har tidigare donerat till Vasa universitets, Vasa yrkeshögskolan (VAMK) och Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingar.

Den statliga motfinansieringen styrs alltid till universitetens grundkapital och universitetet får endast använda dess avkastning. Donationen kan användas antingen direkt för undervisning eller fonderas enligt universitetets strategi.

För att fortsätta kapitalisera universiteten har staten inlett ett motfinansieringsprogram. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra kommer att dela ut sammanlagt 67 miljoner euro till universiteten hösten 2022 som medfinansiering till insamlade medel. Staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten får in under perioden 15.6.2020–30.6.2022.

Den statliga motfinansieringen som ett enskilt universitet beviljas får vara högst 11 miljoner euro. Som bäst matchar staten donationerna med upp till 2,5 för varje insamlad euro. Motfinansieringsdugliga inbetalningar är penningdonationer som inte kräver någon motprestation och som ha skänkts till universitetets verksamhet utan några villkor som begränsar användningsändamålet för donationen.