KWH-yhtymä liikevaihdoltaan Suomen 120. suurin yritys

KWH-yhtymä on Talouselämä 500 -selvityksen mukaan liikevaihdoltaan Suomen 120. suurin yritys. Sijoituksemme on parantunut yhdellä vuoden takaisesta. Taakse jäivät niukasti muun muassa Valmet Automotive ja Schenker. Perheyritysten joukossa olemme liikevaihdolla mitattuna sijalla 14.

KWH-yhtymä investoi viime vuonna 86 miljoonalla eurolla. Vuoden investoinneilla mitattuna olemme Suomen suurimien yritysten listalla sijalla 50. Suurin osa investoinneistamme kohdistui Suomeen.

– Jatkamme voimakasta investoimista Suomeen, koska täällä on hyvät mahdollisuudet kasvaa ja menestyä pitkällä tähtäimellä. Myös osaavan ja lojaalin henkilökunnan saatavuus on meille tärkeä tekijä, kertoo talousjohtaja Carl-Magnus Tidström.

Taulukko Suomen 500 suurimmasta yritykestä, KWH-yhtymä sijalla 120.Koronapandemia on pudottanut 500 suurimman yrityksen listalta monta yritystä. Vastaavasti tilalle on tullut uusia yrityksiä. Monelle yrityksellä viime vuosi tarkoittikin joko voimakasta kasvua tai voimakasta pienenemistä. KWH-yhtymän kohdalla vuosi tarkoitti pientä liikevaihdon laskua, mutta nopeasta toiminnasta johtuen onnistuimme silti kasvattamaan liiketulosta.

– Nopea sopeutumisemme kevään 2020 kysynnän romahdukseen auttoi meitä saamaan tarpeellisia säästöjä. Iloksemme kysyntä myös nousi uudestaan voimakkaasti kesän jälkeen, sanoo konsernijohtaja Kjell Antus.

Yritysten kuntoa mitattiin selvityksessä myös TE-arvosanalla, joka on Talouselämän oma tunnusluku. Se lasketaan yrityksen sijoitetun pääoman tuoton, omavaraisuusasteen, nettovelkaantumisasteen ja liikevaihdon muutoksen perusteella. Tämän vuoden listalla TE-arvosanojen keskiarvo on 7,4, kun se vuosi sitten oli 7,6. KWH-yhtymän TE-arvosana n 8,3 eli selvästi yli listan keskiarvon.

– Hyvään arvosanaamme vaikuttaa etenkin vahva omavaraisuusasteemme, Tidström selittää.

Talouselämä 500 -selvitys on julkaistu vuodesta 1990 alkaen. Talouselämä on Pohjoismaiden suurin talousviikkolehti.