Koronapandemia sekoitti vuoden 2020 tulosta

Koronapandemia iski myös KWH-yhtymään viime keväällä rajusti, mutta tilanne parani nopeasti vuoden loppua kohden. Lopulta liikevoitto nousi edellisvuotta suuremmaksi, vaikka liikevaihto laski kaksi prosenttia.

KWH-yhtymän liikevaihto päätyi 501,3 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa kahden prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna. Laskun taustalla on sekä koronapandemian leviäminen, joka johti sulkuihin yhteiskunnassa, että tietyissä asiakasryhmissä tapahtuva rakennemuutos.

– Vahvan alkuvuoden jälkeen Covid-19 käänsi keväällä maailman ja markkinamme ylösalaisin. Rajoitukset ja rajoitetut mahdollisuudet tavata asiakkaita johtivat siihen, että jouduimme luopumaan vuoden kasvutavoitteista, kertoo konsernijohtaja Kjell Antus.

Liikevoitto nousi

Yhtymän liikevaihto jakautui liiketoimintaryhmien kesken suunnilleen edellisen vuoden tavoin: Mirka 57 %, KWH Logistics 38 % ja Prevex 6 %. Vaikka liikevaihto laski, onnistui konsernin parantaa kannattavuuttaan yli kymmenellä miljoonalla eurolla. Liikevoitto päätyi 57,1 miljoonaan euroon. Jatkoimme myös panostamista tulevaisuuteen isoilla investoinneilla. Yhteenlasketut bruttoinvestointimme olivat 85,8 miljoonaa euroa.

– Nopean reagoinnin ansiosta kykenimme vähentämään kiinteitä kustannuksia vaarantamatta mitään liiketoiminnan kannalta olennaista lyhyellä tähtäimellä. KWH-yhtymä osoitti jälleen voimansa, joka perustuu laajaan ja vahvaan paikalliseen läsnäoloon markkinoilla ja onnistuneeseen toimialojen tasapainoon.

Henkilökunta tärkeää

KWH-yhtymän henkilöstömäärä on edellisvuoteen verrattuna suunnilleen ennallaan. Henkilöstömäärä väheni hieman Mirkalla, mutta kasvoi puolestaan KWH Logisticsilla ja Prevexillä. Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 2 347 henkilöä, joista 779 ulkomailla.

– Koronavuoden 2020 aikana henkilökunnan terveys ja turvallisuus ovat olleet etusijalla. KWH-yhtymän menestyksen takana ovat kaikki sitoutuneet ja motivoituneet työntekijämme. Koronasta johtuvan raskaan vuoden jälkeen on tärkeää, että teemme toimenpiteitä, jotka vahvistavat yhteenkuuluvuutta, lisäävät viihtyvyyttä ja ylläpitävät motivaatiota ja sitoutuneisuutta, Antus korostaa.

Lupaava alkuvuosi

KWH-yhtymä keskittyy kasvuun ja on tällä hetkellä Pohjanmaan suurin perheyritys. Vuoden 2021 alku näyttää hyvältä konsernin kaikissa tytäryhtiöissä. Seuraamme silti tarkasti maailman tapahtumia. Viime vuosi opetti, että tilanteet voivat muuttua nopeastikin ja että valttimme on pystyä reagoimaan muutoksiin ketterästi.

– Näen edessäni erittäin jännittävän vuoden 2021 ja toivon, että ”menetetty” vuosi 2020 on mennyttä ja voimme jälleen rauhassa keskittyä kasvuun ja kehitykseen. Vahva taloudellinen asemamme antaa meille toimintavapautta myös taloudellisesti heikompina aikoina, Antus päättää.

Lue lisää vuosikertomuksestamme.