Coronapandemin inverkade på år 2020

Också KWH-koncernen drabbades hårt av Covid-pandemin våren 2020 men läget förbättrades starkt mot slutet av året. Till slut blev rörelseresultatet bättre än ifjol trots att omsättningen sjönk två procent.

KWH-koncernens konsoliderade omsättning sjönk till 501,3 miljoner euro, vilket betyder en minskning på två procent jämfört med året innan. Den negativa trenden inom världshandeln på grund av coronavirusets utbredning och därtill följande nedstängningar och den strukturella omvandlingen som sker inom vissa kundsegment inverkade på årets försäljning.

– Efter en stark inledning på året svängde Covid-19 upp och ner på världen och våra marknader under våren. Restriktioner och begränsade möjligheter att träffa kunder gjorde att vi hamnade att överge årets tillväxtmål, säger koncernchef Kjell Antus.

Rörelseresultatet förbättrades

Av omsättningen stod Mirka för 57 %, KWH Logistics 38 % och Prevex 6 %. Genom snabba anpassningar i kostnadsstrukturen lyckades dock koncernen nå en god lönsamhet. Trots att omsättningen, lyckades koncernen förbättra rörelseresultatet med över tio miljoner euro från föregående års nivå. Rörelsevinsten blev 57,1 miljoner euro. Vi fortsatte också satsningarna inför framtiden genom en fortsatt hög investeringsnivå. De totala bruttoinvesteringarna uppgick till 85,8 miljoner euro.

– Genom ett aktivt ledarskap kunde vi sänka de fasta kostnaderna utan att på kort sikt riskera att något väsentligt ur affärsperspektiv lämnats ogjort. KWH-koncernen visade igen sin styrka baserad på en bred och stark lokal närvaro på marknaderna och en balans mellan lyckade branschval.

Personalen viktig

Koncernens personalstyrka är i stort sett oförändrad jämfört med året innan. Personalen minskade inom Mirka, men ökade inom KWH Logistics och inom Prevex. Vid utgången av året hade koncernen 2 347 anställda av vilka 779 arbetade utomlands.

– Under corona-året 2020 har de anställdas hälsa och säkerhet prioriterats. Bakom KWH-koncernens framgång står alla våra engagerade och motiverade medarbetare. Efter ett år fyllt med påfrestningar pga. coronan är det viktigt att vidta åtgärder som stärker samhörigheten, ökar trivseln och bibehåller motivationen och engagemanget, betonar Antus.

Lovande början på året

KWH-koncernen har fokus på tillväxt och är idag det största familjeföretaget i Österbotten. Året 2021 har startat starkt i alla affärsgrupper men vi följer noggrant med vad som sker i vår omvärld. Förra året lärde oss att situationen kan förändras snabbt och att vår styrka är att snabbt och flexibelt reagera på dessa förändringar.

– Jag ser framför mig ett mycket spännande år 2021 och hoppas att det ”förlorade” året 2020 är historia och att vi kan återgå till fortsatt fokusering på tillväxt och utveckling. Vår starka finansiella ställning ger oss friheten att agera även i ekonomiskt svårare tider, avslutar Antus.

Läs mera: Årsberättelse 2020.