Koko KWH-konserni siirtynyt uusiutuvan sähkön käyttöön Suomessa

Tästä vuodesta alkaen KWH-yhtymä ostaa sähkön alkuperätakuita sähkönkäytölleen Suomessa. Se tarkoittaa, että voimme taata konsernin yritysten käyttämän sähkön olevan tuotettua vesivoimalla. Takuut kattavat konsernin käyttämän sähkön vuoden 2021 alusta alkaen.

– Olemme sopineet Gasumin kanssa ostavamme heiltä vesivoimalle sertifioitua alkuperätakuuta vuotuisen sähkönkulutuksemme verran. Olemme siten saavuttaneet yhden tärkeän kestävyystavoitteemme. Jo ennestään osa yrityksistämme käytti uusiutuvaa sähköä, mutta nyt muutkin Suomen tytäryhtiömme seuraavat perässä. Sopimus koskee konsernisopimuksen kautta ostamaamme sähköä, mikä tällä hetkellä on yli 95 % Suomessa käyttämästämme sähköstä, sanoo talouspäällikkö Carl-Magnus Tidström.

Alkuperätakuu on todiste siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Sähköverkkoon on siis syötetty alkuperätakuita vastaava määrä uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Alkuperätakuu sisältää tiedon sähköenergian tuotantoajankohdasta, -muodosta ja -paikasta.

Alkuperätakuujärjestelmä on Euroopan laajuinen, ja siinä on mukana valtaosa Euroopan maista. EU:n järjestelmää ja direktiiviä valvovat kansalliset elimet. Suomessa alkuperätakuita koskevan lain noudattamista ja sähkön markkinointia valvoo Energiavirasto.