Vi är igen ett av Finlands Starkaste företag

KWH-koncernen hör till Finlands Starkaste företag i Suomen Asiakastietos kreditklassificering. Därför har vi tilldelats Finlands Starkaste Platina -certifikatet med den bästa AAA-klassificeringen.

Bara 12 % av de finländska företagen uppfyller de starka kriterier som Finlands Starkaste -certifikatet ställer. Platina-certifikatet beviljas endast till företag vars Rating Alfa kreditklassificering har varit AA+ eller AAA i minst tre år i följd. Vi har fått klassificeringen i hela femton år, sedan 2007.

Certifikatet är ett bevis på KWH-koncernens utmärkta soliditet under många år. Som grund för kreditklassificeringen fungerar bland annat företagets ekonomiska nyckeltal, positiv bakgrundsinformation och ett gott betalningsbeteende. En hög kreditklassificering visar våra intressenter att vi är en trovärdig samarbetspartner.

Klassificeringen utdelas av Suomen Asiakastieto Oy.