KWH-koncernen är Finlands 120:e största företag enligt omsättning

I årets Talouselämä 500 -undersökning är KWH-koncernen det 120:e största företaget i Finland enligt omsättning. Vår ranking har förbättrats med en placering sedan ett år tillbaka. Bland annat Valmet Automotive och Schenker placerades efter oss. Bland familjeföretagen rankas vi som 14:e störst enligt omsättning.

Ifjol investerade KWH-koncernen 86 miljoner euro. Enligt investeringarna rankas vi som 50:e på listan över Finlands största företag. Merparten av våra investeringar gjordes i Finland.

– Vi fortsätter att investera starkt i Finland eftersom här finns goda möjligheter att växa och nå långsiktig framgång. Tillgång till kunnig och lojal personal är också en viktig faktor, säger ekonomidirektör Carl-Magnus Tidström.

Taulukko Suomen 500 suurimmasta yritykestä, KWH-yhtymä sijalla 120.Koronapandemin har inneburit att många företag fallit bort från listan över de 500 största företagen i Finland. Samtidigt har nya företag kommit med. För många företag innebar förra året antingen en stark tillväxt eller en kraftig nedgång. För KWH-koncernen innebar året en svag minskning av nettoomsättningen, men pga. snabba åtgärder lyckades vi uppnå en ökning av rörelseresultatet.

– Våra snabba anpassningar då efterfrågan kollapsade våren 2020 hjälpte oss att nå de nödvändiga inbesparingarna. Till vår glädje ökade efterfrågan kraftigt igen direkt efter sommaren, säger koncernchef Kjell Antus.

Företagens tillstånd klassas även i undersökningen med ett TE-betyg, som är Talouselämäs egen indikator. Den beräknas utifrån företagets avkastning på investerat kapital, soliditet, skuldsättning och förändring i omsättning. I årets lista är det genomsnittliga TE-betyget 7,4 jämfört med 7,6 för ett år sedan. KWH-koncernens TE-betyg är 8,3 vilket är klart över genomsnittet.

– Vår goda rating beror till stor del av vår starka soliditet, förklarar Tidström.

Talouselämä 500-rapporten har publicerats sedan 1990. Talouselämä är den största ekonomiska veckotidningen i Norden.