KWH-koncernen ökar sin personal och fortsätter att investera

Antalet anställda i KWH-koncernen ökade med 269 personer i medeltal under 2018. Vid utgången av året hade KWH 2241 anställda. Planen är att ytterligare rekrytera mera än 100 personer under 2019.

Koncernen satsar på personalen

– Vi fortsätter att satsa på våra medarbetares utveckling och erbjuder möjligheter till kontinuerlig vidareutbildning och ökad professionell kompetens. Vår tillväxtstrategi har inneburit planenliga kostnadsökningar på personalsidan och investeringar i utrustning och faciliteter, berättar koncernchef Kjell Antus.

KWH-koncernen är inne i en kraftigtillväxtfas. Koncernen gjorde ifjol ett rekordresultat och omsättningen ökade med åtta procent jämfört med året innan. Årets investeringar uppgick till nästan 60 miljoner euro och koncernen planerar för fortsatta rekordstora investeringar även under 2019.

– Våra långsiktiga och målmedvetna strategier har öppnat nya affärsmöjligheter under året. Dessa satsningar kommer att få stor betydelse för koncernens tillväxt och lönsamhet på längre sikt, fortsätter han.

Behov att rekrytera experter

För Mirka var det framförallt hemmamarknaden i Europa som utvecklades bra. Bolaget rekryterade cirka 150 personer ifjol, främst i Finland och Europa. KWH Logistics ökade sin omsättning med nästan 15 procent jämfört med föregående år. Prevex fokuserade på att utveckla sin organisation och lanserade bla. en helt ny typ av vattenlås.

Mirka rekryterade främst försäljnings, marknadsförings- och kommunikationspersonal samt personal till produktutvecklingen. Man anställde också mer personal till produktionen. Anställningarna gjordes främst i Österbotten. KWH Logistics har för sin del vuxit kraftigt, speciellt i Södra Finland, men även på andra områden. De har anställd flera nya personer till stuveri-, arbetslednings-, mekaniker-, transito-, speditions-, fartygsklarerings- och administrativa uppgifter. Även för tillfället finns lediga platser öppna. Prevex har stärkt sin organisation genom rekrytering av nyckelpersonal främst i Österbotten. Koncernens dotterbolag fortsätter att söka efter kompetent personal även i år. Exempelvis så söker man för närvarande en Accounting Controller till koncernens huvudkontor i Vasa.

– Utmaningen är att hitta personresurser som besitter den specialkunskap som krävs. Kompetenta och motiverade medarbetare är nyckeln till att vi kan prestera bättre än konkurrenterna på lång sikt, säger Antus.

KWH-koncernens årsberättelse publicerades i slutet av april. Den hittas på adressen www.kwhgroup.com/sv/annual_report/arsberattelse-2018/.