KWH Logistics: Nytt namn, nytt brand

KWH Logistics, som tidigare gick under namnet Backman-Trummer Group, har förnyat både sitt namn och sitt brand.

Under det senaste decenniet har KWH Logistics vuxit till att bli en stor aktör inom logistikbranschen, bestående av närmare ett dussin dotterbolag. Den starka tillväxten har resulterat i positionen som Finlands ledande hamnoperatör samt ledande på transitotrafik.

”Som affärsgrupp har vi tidigare hållit en ganska låg profil. Med anledning av vår nya marknadsposition ansåg vi att det var dags för oss att förstärka vårt brand. Vi vill att det ska synas hur stora vi i själva verket är”, förklarar affärsgruppschef Hannu Uusi-Pohjola.

På våren 2019 ändrade gruppen sitt marknadsföringsnamn till KWH Logistics. Dessutom introducerade KWH Logistics en ny logo och visuell identitet som är enhetlig för alla dotterbolag.

”Vi ville marknadsföra oss själva som en grupp och modernisera vårt visuella utseende. Dock var det viktigt för oss att behålla dotterbolagens namn eftersom de är välkända och framgångsrika på sina egna områden.”

I samband med brandprocessen utförde man en kundundersökning. Undersökningen visade tydligt att KWH Logistics största konkurrensfördel är gruppens förmåga att göra stora investeringar.

”Vi anser att det är möjligt att förbättra våra kunders konkurrenskraft genom att göra logistikkedjan smartare. Vanligtivis innebär detta att investeringar görs, vilket inte är något problem för oss tack vare vår solida ägare.”

KWH Logistics dotterbolag

International Transports
Backman-Trummer
Moonway

Port Logistics
Blomberg Stevedoring
Jalander
Rauanheimo
Rodén Shipping
Stevena

Industrial Services
Adolf Lahti
Vaasa Stevedoring

Cold Storage
KWH Freeze

www.kwhlogistics.com