KWH årsberättelse 2018

Ett år av rekordstora investeringar

Koncernchef Kjell Antus:

En expansiv tillväxtfas

KWH-koncernen är inne i en mycket expansiv tillväxtfas. Detta trots att konjunkturtoppen troligen passerats och stor osäkerhet råder inom världsekonomin.

Årets investeringar nådde nästan 60 miljoner euro och vi planerar för fortsatta rekordstora investeringar även under 2019.

Omsättning

 

Personal

 

Nyckeltal

502

Omsättning MEUR

58

Investeringar MEUR

2195

Anställda

66,9

Rörelseresultat MEUR

6 %

resultatförbättring

83 %

soliditet

Mirka

Lyckade produktlanseringar och rekordstor nyrekrytering

För Mirka har särskilt hemmamarknaden i Europa utvecklats positivt. Företaget lyckades än en gång växa snabbare än branschen i medeltal.

KWH Logistics

Fortsatt god utveckling

KWH Logistics fortsätter den strategi som redan tidigare visat sig vara framgångsrik: att låta de självständiga dotterbolagen växa med stöd av en ekonomiskt stark ägare.

Prevex

Förberedelser för fortsatt tillväxt

Prevex inledde en satsning på att sätta strukturerna i skick och stärka organisationen under året.

Ladda ner årsberättelsen