KWH-yhtymä lisää henkilöstöään ja investoi

Vuonna 2018 KWH-konserni kasvatti henkilöstöään keskimäärin 269 henkilöllä. Vuoden lopussa KWH-konsernilla oli 2241 työntekijää. Suunnitelmissa on palkata vuonna 2019 vielä yli 100 henkilöä lisää.

Konserni panostaa henkilöstöön

– Panostamme jatkossakin henkilökunnan kehittymiseen ja tarjoamme mahdollisuuksia jatkuvaan täydennyskouluttautumiseen ja ammatillisen osaamisen parantamiseen. Kasvustrategiamme on tarkoittanut suunnitelmallista panostusta henkilöstöön sekä investointeja kalustoon ja laitteisiin, kertoo konsernijohtaja Kjell Antus.

KWH-konserni on vahvassa kasvuvaiheessa. Yhtymä teki viime vuonna ennätystuloksen. Liikevaihto kasvoi kahdeksalla prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden investoinnit ylsivät lähes 60 miljoonaan euroon ja konserni suunnittelee jatkoa ennätyssuurille investoinneille myös vuonna 2019.

– Tietoiset pitkäntähtäimen strategiamme ovat avanneet meille kuluneen vuoden aikana uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tekemillämme panostuksilla on iso merkitys konsernin kasvulle ja kannattavuudelle pitkällä tähtäimellä, hän jatkaa.

Tarvetta monenlaisille osaajille

Mirkalla kehittyivät viime vuonna etenkin Euroopan kotimarkkinat. Uusia työntekijöitä palkattiin noin 150. KWH Logistics kasvoi lähes 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Prevex keskittyi vuonna 2018 organisaationsa kehittämiseen ja mm. toi markkinoille täysin uudenlaisen vesilukon.

Mirka on palkannut myynti-, markkinointi- ja viestintähenkilöstöä sekä henkilöstöä tuotekehitystehtäviin. Myös tehtaan puolelle on palkattu uutta työvoimaa. Työpaikat ovat olleet pääosin Pohjanmaalla. KWH Logistics puolestaan kasvanut voimakkaasti erityisesti Etelä-Suomen alueella, mutta myös muilla alueilla. He ovat palkanneet useita uusia henkilöitä ahtaus-, työnjohto-, raskaankalustonasentajan, transito-, huolinta- ja laivanselvitys- sekä hallinnon tehtäviin. Tälläkin hetkellä on hakuja auki. Prevex on palkannut henkilöstöä erityisesti johtotehtäviin Pohjanmaalla. Osaavan henkilöstön etsiminen jatkuu tytäryhtiössä tänäkin vuonna. Emoyhtiössä esimerkiksi on paraikaa auki Accounting Controllerin paikka.

– Kehityksen haasteena on löytää henkilöresursseja, joilla on vaadittavaa erikoisosaamista. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on avainasemassa siinä, että suoriudumme pitkällä tähtäimellä kilpailijoitamme paremmin, Antus sanoo.

KWH-yhtymän vuosikatsaus julkaistiin huhtikuun lopussa. Se on luettavissa osoitteessa www.kwhgroup.com/annual_report/vuosikatsaus-2018/.