KWH-koncernen donerade till Vasa universitet

Vi har donerat 10 000 euro till Vasa universitets medelinsamlingskampanj. Donationen är riktad till teknikens område.

Vasa universitet har en inriktning på ansvarsfullt företagande. Dess kärnverksamhet är expertis inom ekonomi, teknik och förvaltnings- och kommunikationsvetenskap. Universitetet har fyra akademiska enheter, som är Ledarskap, Redovisning och finansiering, Marknadsföring och kommunikation, samt Teknik och innovationsledarskap.

Harry Linnarinne, Kjell Antus ja Jari Kuusisto.
Vaasa universitets kontaktchef Harry Linnarinne, KWH-koncernens koncernchef Kjell Antus och Vaasa universitet rektor Jari Kuusisto.

– Vi vill stöda högskolor som är verksamma på vårt område, eftersom utbildning och forskning av hög kvalitet ligger också i vårt intresse. Vasa universitets forsknings- och utbildningsområden speciellt inom tekniken stödjer våra affärsgruppers verksamhet, berättar koncernchef Kjell Antus om donationens bakgrund.

KWH-koncernen har redan ifjol stött Hankens och Åbo Akademis motsvarande medelinsamlingskampanjer.

För att fortsätta kapitalisera universiteten har staten inlett ett motfinansieringsprogram. Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra kommer att dela ut sammanlagt 67 miljoner euro till universiteten denna höst som medfinansiering till insamlade medel. Den statliga motfinansieringen som ett enskilt universitet beviljas får vara högst 11 miljoner euro.