År 2021 blev det bästa i KWH-koncernens historia

År 2021 blev ett år av stark tillväxt. Omsättning och resultat steg till den högsta nivån i KWH-koncernens historia.

Koncernens omsättning ökade med 91,5 miljoner euro eller 18,3 % till 592,8 miljoner euro jämfört med året innan. Rörelseresultatet förbättrades med 14 miljoner euro och uppgick till 71 miljoner euro. Ekonomins återhämtning efter coronapandemin blev mycket stark, något som även syns i KWH-koncernens siffror.

– KWH-koncernen går stärkt ur corona-pandemin. Detta uppnåddes genom lyckade affärsmässiga strategival, ett aktivt ledarskap och ett gott samarbete med alla personalgrupper, konstaterar koncernchefen Kjell Antus.

KWH-koncernen investerade för 70 miljoner euro, av vilket hälften i Mirka.

– De tre senaste årens stora investeringar börjar nu synas i både omsättning och lönsamhet, fortsätter Antus.

Vår kraftiga tillväxt syns också i en ökning av antalet medarbetare. Antalet anställda vid utgången av 2021 var 2524. Det är 177 personer fler än året innan. Mirkas personal ökade mest (med 142 personer), men också KWH Logistics och Prevex ökade sin personal med över 20 anställda.

– För att möta konkurrensen om arbetskraften månar vi om att skapa trivsamma arbetsplatser och en trygg arbetsatmosfär. Som ett familjeägt utvecklingsbolag prioriterar vi långsiktig tillväxt och lönsamhet framom kortsiktig vinst, vilket syns i vår planering och i sättet hur vi möter olika utmaningar.

År 2022 inleddes även starkt. Men med tanke på krisen i Ukraina och de ekonomiska sanktionerna riktade mot Ryssland liksom ryska motåtgärder så går vi dock en osäker period tillmötes.

– För att möta dessa utmaningar har vi utarbetat planer för vilka åtgärder som bör vidtas. På så sätt har vi beredskap att agera snabbt och kan anpassa oss till det som sker i omvärlden, konstaterar Antus.

Läs vår årsberättelse 2021.