Nya styrelsemedlemmar från KWH-koncernen i Stiftelsen för Kimo Bruk

Stiftelsen för Kimo Bruk rs. höll sitt årsmöte i juni. I mötet valdes nya styrelsemedlemmar.

Sedan stiftelsens grundande år 1998 har Henrik Höglund och Holger Wester varit KWH-koncernens representanter i styrelsen. På årsmötet utsågs Kjell Antus och Carl-Magnus Tidström till ordinarie representanter för KWH-koncernen med Johan Heikfolk och Björn Höglund som suppleanter.

Ulf Johansson, Henrik Höglund, Paul Sandström ja Kenneth Pärus.
Ordförande för Kimo Bruks stiftelse Ulf Johansson, Henrik Höglund, Paul Sandström och Kenneth Pärus beundrar forsen vid Kimo Bruk.

Förutom KWH-koncernen är Vörå kommun, Oravais Hembygdsförening r.f. och Österbottens museum representerade i styrelsen. Stiftelsens ändamål är att understöda och bidra till att bruksmiljön på Kimo Bruks-område bevaras. Sitt syfte har förverkligats genom att förvalta Bruksgården som finns i Kimo by i Vörå kommun.

Kimo Bruk var ett järnbruk som grundades 1703 i Oravais. År 1792 var det Finlands mest produktiva järnbruk. Det KB-märkta järnet fraktades till Stockholms järntorg och exporterades vidare till övriga Europa. Järnhanteringen lades ned 1891 men ersattes av annan industriell produktion. Två av de tre hammarsmedjorna byggdes om till sågverk och kvarn. Från år 1922 producerades och distribuerades även elektricitet från Kimo Bruk. Efter att Kimo Bruk råkade i finansiella svårigheter i början av 1960-talet köpte KWH (Keppo) verksamheten 1962. Numera har KWH-koncernen avvecklat såväl den lokala eldistributionen som farmningsverksamheten.

Kimo bruk idag är ett levande kulturcentrum där gammal bruksmiljö och naturskönt parkområde möter nutiden. På området kring nedre hammaren omges Bruksgården av museet, hammarruinen, och smedjorna men också av vandringsstigar, dammar och forsar. Idag äger KWH-koncernen största delen av brukets markområden och verksamheten på området sköts av Oravais Hembygdsförening.