Kjell Antus ny koncernchef

EM Kjell Antus har utnämnts till koncernchef och verkställande direktör fr.o.m. 1.1.2017. Han har arbetat för KWH-koncernen sedan 1989, senast som ekonomidirektör och affärsgruppchef för KWH Invest.

– Jag har lärt känna KWH under en lång tid och det kändes rätt att ta emot utmaningen när den erbjöds. KWH-koncernen har lågkonjunkturen till trots fortsatt att investera i personalresurser, produkt- och processutveckling för att säkerställa framtida konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter, säger Kjell Antus.

Nuvarande koncernchef Peter Höglund går i pension. Han fortsätter att aktivt delta i både i moderbolagets och underkoncernernas styrelsearbete.

Andra utnämningar

EM Carl-Magnus Tidström utsetts till ekonomichef fr.o.m. 1.1.2017. Han har tidigare ansvarat för koncernens Cash Management och finansiella riskhantering.

EM Eija Savela har utnämnts till koncernredovisningschef fr.o.m. 1.12.2016. Hon har senast varit anställd av Citec Group Oy Ab som Group Financial Controller. Eija Savela rapporterar till ekonomichef Carl-Magnus Tidström

EM Miia Mäntylä har utnämnts till ledningens sekreterare fr.o.m. 7.12.2016. Hon har ansvar för KWH-Info och KWH-koncernens årsberättelse. Hon har tidigare varit anställd på Vasa universitet bl.a. som projektledare. Hon rapporterar till ekonomichef Carl-Magnus Tidström.