En ny medlem i KWH-familjen – Prevex köpte Winkiel Sp. z.o.o. i Polen

Oy Prevex Ab utvidgar sin verksamhet i Polen genom företagsförvärv.

Prevex har den 14.6.2016 köpt det polska bolaget Winkiel Sp. z.o.o. beläget i Niepruszewo, Poznan, västra Polen.

Winkiel tillverkar och marknadsför sprutgjutna produkter inom VVS-sektorn med specialisering på produktgrupperna vattenlås för kök, toalettdesignprodukter samt designgolvrännor för olika duschlösningar.

Bolaget har en stark position på den polska marknaden med en årsomsättning på cirka 5 miljoner euro och drygt 100 anställda.

Prevex VD Mikael Lillvik berättar att Prevex har en uttalad tillväxtstrategi och att man genom företagsförvärvet får tillgång till både nya intressanta kompletterande produkter och nya distributionskanaler helt i linje med den uttalade tillväxtsrategin Prevex jobbar för.

– Verksamheten i Nykarleby påverkas inte av förvärvet. Vi kommer nu att gå igenom produktportföljerna och se över vilka synergieffekter vi kan frigöra genom detta förvärv i bägge bolagen, säger Lillvik.

– Detta förvärv ger oss också en avsevärd möjlighet att utveckla både befintliga och nya produkter.

– Vi vill försäkra oss om att vi kan erbjuda våra existerande kunder såsom nya kunder konkurrenskraftiga kvalitetsprodukter över en bred skala av produkter.
Säljarnas representant, VD Klaudiusz Winkiel berättar att man är nöjd med att Prevex köpt bolaget.

– Vi tror att Prevex har goda möjligheter och tillräckliga resurser att utveckla bolagets verksamhet på ett bra sätt, säger Winkiel.

VD Klaudiusz Winkiel kommer att efter en övergångsperiod lämna bolaget för att ta hand om familjens övriga affärsverksamhet.
Winkiel kommer att ledas av en lokal organisation ledd av VD Marcin Kowalski.